Sökning: "mård"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet mård.

 1. 1. Epidemiological aspects of infectious salmon anemia

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karl Mård; [2019]
  Nyckelord :Infektiös laxanemi; ILA; epidemiologi;

  Sammanfattning : Infectious salmon anemia is an orthomyxyviral disease posing a serious challenge to the aquaculture of atlantic salmon (Salmo salar). The virus causes severe disease resulting in high moratlity and significant costs to the industry. LÄS MER

 2. 2. To BI or Not to BI? : En undersökning av faktorer som påverkarorganisationers implementering av Business Intelligence

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Charlotta Mård; Louise Kjellin; [2019]
  Nyckelord :Business Intellegence; Critical Success Factors; Adaptive Structuration Theory;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) handlar huvudsakligen om att samla in, analysera och konvertera data till värdefull information som sedan används av beslutstagare för att vidareutveckla och optimera verksamheten (Negash, 2004). Utvinning av positiva effekter till följd av BI-implementering är dock inte något som organisationer kan eller bör ta för givet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att använda symtomskattningsinstrument inom specialiserad palliativ hemsjukvård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mia Grillfors Mård; Zara Höök; [2019]
  Nyckelord :IPOS; Palliativ vård; Sjuksköterska; Symtomskattning; Symtomskattningsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till förbättrad livskvalitet för den som drabbats av livshotande och obotbar sjukdom. Det palliativa vårdens förhållningssätt bygger på att förebygga och lindra symtom genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling. LÄS MER

 4. 4. Subjektivitet i betyg och bedömning inom ämneslärarprogrammet med inriktning svenska : En kvalitativ studie i synen på ämneslärarutbildningens utförande och utformning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josefin Mård Grinde; [2019]
  Nyckelord :Subjektivitet; betyg; bedömning; lärarutbildning; lärarutbildare; högre utbildning; ämneslärarprogram;

  Sammanfattning : Denna studie är uppdelad i två forskningsfrågor i syfte att undersöka både ämneslärarstudenter och lärarutbildares syn på subjektivitet i bedömningssituationer i svenska. Den första behandlar hur lärarutbildare arbetar för att synliggöra subjektivitet i bedömningssituationer för ämneslärarstudenter med inriktning svenska. LÄS MER

 5. 5. “She is such a B!” – “Really? How can you tell?” : A qualitive study into inter-rater reliability in grading EFL writing in a Swedish upper-secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josefin Mård Grinde; [2019]
  Nyckelord :English writing assessment; Sweden; upper-secondary school; inter-rater reliability; rater factors; rubric measurement; consistency in rater assessment in an ESL environment;

  Sammanfattning : This project investigates the extent to which EFL teachers’ assessment practices of two students’ written texts differ in a Swedish upper-secondary school. It also seeks to understand the factors influencing the teachers regarding inter-rater reliability in their assessment and marking process. LÄS MER