Sökning: "musical creation"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden musical creation.

 1. 1. Vilket bra uttryck! : En studie om lärares och elevers konstruktioner av begreppen personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sandra Wettergren; [2019]
  Nyckelord :music education; personal expression; artistical expression; musical expression; dis- course psychology; focus group interview; musikundervisning; personligt uttryck; konstnärligt uttryck; musikaliskt uttryck; diskurspsykologi; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är undersöka hur såväl lärare som elever på gymnasieskolans estetiska pro- gram och på musikhögskola ser på begreppen konstnärligt, musikaliskt och personligt uttryck. Tidigare forskning på området visar att det inte finns någon entydig definition av begreppen. LÄS MER

 2. 2. At Cycles' End Kollaborativt musikskapande och kreativa processer i ett progressivt doom-metal band

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Simon Rubin; [2019]
  Nyckelord :Kollaboration; Kreativitet; Musikalisk kommunikation; Repetitionsprocess; Videodokumentation; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Collaboratio; Creativity; Musical Communication; Repetition Process; Video Documentation; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kollaborativt musikskapande fungerar i det progressiva doom-metal bandet At Cycles' End, och därmed också fördjupa kunskapen om hur den kreativa processen mellan bandets medlemmar går till, hur idéer bedöms och värderas, hur kommunikationen fungerar, samt på vilka sätt videodokumentation kan användas både i skapande- och repetitionssituationen och i vetenskaplig reflektion. Studien har en kvalitativ inriktning, genom aktionsforskning och deltagande observation genomförd med videodokumentation under fem repetitionstillfällen. LÄS MER

 3. 3. “Ursäkta ljudet men vi musikar” En studie av barns skapande av barndom med musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emmy Hansson; Jenny Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barndom; Barndomssociologi; Barndomsgeografi; Förskola; Musiksociologi; Musicking;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera musikens betydelse för barns görande av sin egen barndom, där barn ses som sociala och kompetenta aktörer. Ur ett barndomssociologiskt och musicking perspektiv, analyserar vi vad som sker i mötet mellan barn och musik i en förskolekontext där barn samspelar med andra. LÄS MER

 4. 4. Etyder : Hur studier i Lennie Tristanos musik och metoder lett fram till ny musik

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Pål Nyberg; [2019]
  Nyckelord :improvisation; etyder; melodisk linje; Lennie Tristano;

  Sammanfattning : Abstract This master thesis discloses how studies in the music and methods associated with pianist, composer and educator Lennie Tristano (1919-1978) have led to the creation of new music.  Through transcription of some of Tristano’s most pivotal improvisations and compositions I have highlighted musical concepts e. g. LÄS MER

 5. 5. Hör Färger och Se Ljud : Vad händer när jag kombinerar flamencogitarr och film i ett live-framträdande?

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Jonathan Bondesson; [2018]
  Nyckelord :flamenco guitar; guitar; video jockey; movie creation; composition; color science; color grading; performance; live-performance; flamencogitarr; gitarr; video jockey; filmskapande; komposition; färglära; color grading; föreställning; liveframträdande;

  Sammanfattning : Hear Color and See Sound - What happens when I combine flamenco guitar and film in a live performance? This master thesis explores the combination of two art forms. The purpose is to use live projections to enhance my guitar composition with movie. LÄS MER