Sökning: "national minority group"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden national minority group.

 1. 1. "Man behöver inte älska allt och alla men respektera allt och alla, det är det viktigaste" : Romers upplevelser av skolan under perioden 1970-2022

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann-Charlotte Lundquist; [2022]
  Nyckelord :national minority group; Roma; discrimination; respect; treatment; education and acceptance; nationell minoritetsgrupp; romer; diskriminering; respekt; bemötatade; utbildning och acceptans;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats var att redogöra för fem romers erfarenheter av utbildning under perioden 1970–2000-talet. För att uppfylla detta syfte genomfördes en kvalitativ intervjustudie med fem romer som bor i Sverige och som har gått i skola någon gång under perioden 1970–2000-talet. LÄS MER

 2. 2. Språk som mänsklig rättighet - minoritetsspråkens plats i den nationella politiken : En jämförande studie mellan Sverige och Frankrike.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Frida Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Linguistic human rights; Mänskliga rättigheter; språkpolitik; EU; minoritetsspråk; Sverige; Frankrike;

  Sammanfattning : This text compares the language policies of Sweden and France with the aim to see how these two countries define and treat their minority languages. Two indicators of language rights were developed by using “Linguistic human rights” (Skutnabb-Kangas, Phillipson & Rannut 1995:1–22) as a starting point. LÄS MER

 3. 3. Meningen med Modern Minoritetspolicy: En inblick i modern svensk minoritets- och minoritetsspråkspolicy. Problemskapande, aktörer, och policyskapares syn på de svenska minoriteterna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Patric Rönnquist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper I attempt to research the modern Swedish minority and minority language policy. Motivated by the commitment made by the Swedish state to help and strengthen the minority groups through ratification of the Council of Europe “Framework Convention for the Protection of National Minorities” after a long history of oppressing the nations minorities. LÄS MER

 4. 4. "Three Young Girls" : A Case Study of Mediatization of Religion and National Identity in the Online Reception of Halal-TV

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ingrid Unander-Scharin; [2022]
  Nyckelord :Media; Religion; National identity; Muslim women; Sweden;

  Sammanfattning : The Swedish national narrative regarding religion often highlights the 2000 separation of the Church of Sweden from the state and a steady decline in religiosity within the population. However, increased immigration since the end of the Second World War has resulted in rising religious diversity, particularly in the growth of Islam as a minority religion. LÄS MER

 5. 5. "Den finska erfarenheten värker" : En studie om hur samhälleliga faktorer påverkar sverigefinnars relation till sin etniska identitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Kujanpää; [2022]
  Nyckelord :assimilation; ethnic identity; identity process; national minority group; stigma; Sweden-Finns; assimilering; etnisk identitet; nationell minoritetsgrupp; sverigefinnar; stigma; identitetsprocess;

  Sammanfattning : Sverigefinnar är en av Sveriges nationella minoritetsgrupper. Under en lång historisk period har de varit föremål för diskriminering och assimilering, men de senaste åren har deras status höjts och de har idag särskilda lagstadgade rättigheter. LÄS MER