Sökning: "non-governmental organization"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden non-governmental organization.

 1. 1. Gender-based and conflict-related violence in Colombia A qualitative study of displaced women in subnormal settlements in rural areas of Florencia and their experiences of empowerment through their work in a women’s right organisation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Adelina Fekaj; Sofia Calles Duarte; [2022-02-21]
  Nyckelord :Colombia; gender-based violence; displacement; women’s rights; empowerment; feminist theory; non-governmental organization;

  Sammanfattning : This paper aims to examine women’s experiences of gender-based violence as well as their conflict-related violence. The objectives of this analytical approach is to illustrate the member’s community work in a women’s rights organization called Mujeres en lucha por la paz (MLPAZ) and how the work affects the member’s opportunities to achieve empowerment in their social, economic and political life. LÄS MER

 2. 2. Att klaga för klimatet : En funktionsanalys av klagorätten i miljöbalkens 16 kap. 13 § och dess intersekt-ion med den EU-rättsliga tolkningen av Århuskonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ville Huhmarniemi Elfving; [2022]
  Nyckelord :miljörätt århuskonventionen lindblom förvaltningsprocessrätt eu;

  Sammanfattning : The number of climate litigations brought to court by non-governmental organ-izations promoting environmental protection have increased. In Sweden such organizations can challenge the decisions of public authorities through chapter 16 section 13 of the environmental code. The implementation of art. 9(2) and art. LÄS MER

 3. 3. Knowledge Sharing in Cross-Cultural Virtual Teams of an NGO : Exploring the motivation for knowledge sharing of individuals

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Byström; Marina Jäger; [2021]
  Nyckelord :Knowledge Management; Knowledge Sharing; Motivation; Cross-Cultural; Virtual; NGO; Teams; Motivation; Individuals;

  Sammanfattning : Purpose – This master thesis aims to investigate knowledge sharing within two selected cross-cultural virtual teams of a non-governmental organization. The particular focus of this study is on the motivation for knowledge sharing of the individual team members. LÄS MER

 4. 4. The power of Amnesty International as a non-governmental organization

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Alexandra Tjäder; [2021]
  Nyckelord :NGO; Amnesty International; powerful; effective; stakeholders;

  Sammanfattning : Non-governmental organizations (NGOs) have grown significantly over the years and are today considered to be one of the most influential and powerful actors in the world when it comes to defending democracy and upholding various rights. When it comes to human rights, Amnesty International is one of the largest and most respected NGO in the world. LÄS MER

 5. 5. "Hallå, hör ni mig nu?" : En studie om förutsättningar för demokratiskt deltagande under digitala årsmöten inom ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Simon Åhlström; Sara Vikström Olsson; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; Democracy; Digital maturity; Annual meetings; Non-profit organizations NPO ; Non-governmental organizations NGO ; Digitalization; covid-19; Civil society; Virtual meetings; Digital tools; Digital communication; Digital transformering; Demokrati; Digital mognad; Årsmöten; Ideella organisationer; Digitalisering; covid-19; Civilsamhälle; Digitala möten; Digitala verktyg; Digital kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur demokratisk organisering i det svenska civilsamhället har påverkats av den hastiga digitaliseringen i samband med covid-19. Studien är av induktiv karaktär och syftar till att studera förutsättningarna för demokratiskt deltagande under digitala årsmöten i ideella föreningar. LÄS MER