Sökning: "normalization processes"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden normalization processes.

 1. 1. Tystnad, isolering och ökat våld. En studie om hur våldsutsatta kvinnor har påverkats under covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Olofsson; Julia Emnell; [2021-01-07]
  Nyckelord :women s shelters; normalization processes; break-up processes; isolation; domestic violence; abuse; covid-19; pandemic;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to investigate how the staff at women's shelters apprehend that the situation of women exposed to violence has been affected by covid-19. The purpose is further to analyze what consequences of covid-19 has had for the staff's ability and opportunities to support abused women during normalization and break-up processesMethod: Qualitative in-depth interviews with staff at seven women’s sheltersProcedure: Seven interviews with staff at women’s shelters were transcribed and analyzed using the theory of normalization and break-up processes. LÄS MER

 2. 2. "Dödsorsak: Kvinna" - En kvalitativ studie av polisanställdas och åklagares uppfattning om arbetet med kvinnor utsatta för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Moa Jonsson; Emelie Steen; Johanna Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; Polisanställda; Verktyg; Våld i nära relation; Åklagare; Intimate partner violence; Police employees; Prosecutor; Tools; Women;

  Sammanfattning : Examensarbetets ämnesval fastställdes i samråd med en kontaktperson på Brottsoffer- och personssäkerhetssektionen region Syd. Trots tydlig ansvarsfördelning mellan polis-och åklagarmyndighet samt ett väl utarbetat metodstöd finns en problematik med att kvinnor inte upprätthåller sin initiala medverkan i utredningar. LÄS MER

 3. 3. Attitydskapande och normaliseringsprocessen kring cannabis hos unga män : En kvalitativ studie om unga mäns attityd gentemot cannabis samt vilka faktorer som bidrar till attitydskapande och normaliseringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maja Ericsson; Saga Liss; [2020]
  Nyckelord :Cannabis; attitudes; normalization; men; Cannabis; attityd; normalisering; män;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate attitudes towards cannabis of young men in their early twenties to gain a deeper insight and understanding of the attitude creation and normalization processes. The study's empirical data is based on six qualitative interviews with young men in the age 20-25 years. LÄS MER

 4. 4. Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund ur socialarbetarens perspektiv : En kvalitativ studie om socialarbetarnas erfarenheter av arbetet med våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund med särskild fokus på stöd i uppbrottsprocesser.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Randa Naem Damen; Mana Hafezi; [2020]
  Nyckelord :Social workers; abused women; foreign background; the normalization process and the break-up process; Socialarbetare; våldsutsatta kvinnor; utländsk bakgrund; normaliseringsprocessen och uppbrottsprocessen;

  Sammanfattning : In this study, the topic of men’s violence against women has been highlighted. Men’s violence against women is a societal problem that occurs in various social groups, ages and cultures. The study conducts semi-structured interviews with six social workers to examine their experiences working with abused women with foreign backgrounds. LÄS MER

 5. 5. Expertise and Performative Legitimation in Consumer-led Governance Initiatives: - A Case Study of GoodWeave India

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arthur Joseph Kearney; [2020]
  Nyckelord :Performativity; Legitimation; Child-Labour; GoodWeave; Neoliberalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The following thesis is an attempt to critically analyse the legitimation claims of Private Transnational Governance (PTGs) initiatives targeting child labour in the Indian carpet belt. Drawing upon the concept of performativity, the research will seek to problematize the tendency to perceive legitimacy in the myopic sense of quantifiable ‘inputs’ and ‘outputs’. LÄS MER