Sökning: "observationsstudie operationssjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden observationsstudie operationssjuksköterska.

 1. 1. Bakterietillväxt på uppdukningsbord över totalt 12 timmar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tora Edgren; Hayat Mohamud Muqtar; [2019]
  Nyckelord :Bakterietillväxt; kontamination; sterilitet; aseptik; Surgical Site Infection; uppdukningsbord; jämförande observationsstudie; patientsäkerhet; operationssjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige drabbas ca 100 000 patienter av vårdskador varje år. Postoperativ sårinfektion är en vårdskada som medför lidande och omfattande kostnader för hälso- och sjukvården. Samtidigt råder det stor personal- och tidsbrist inom operationssjukvården. LÄS MER

 2. 2. Den sövda patientens värdighet på operationssalen : En kvalitativ observationsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Artursson Borbas; Johanna Bohman; [2018]
  Nyckelord :Dignity; intraoperative nursing; anesthetized patient; operating room; theatre nurse; Värdighet; intraoperativ omvårdnad; sövd patient; operationssal; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: To maintain the patient's dignity is important for the theatre nurse, which becomes extra clear when the patient is anesthetized. However, there are few studies with focus on dignity of the anesthetized patient in the operating room. LÄS MER

 3. 3. Kommunicera mera! Fast lagom. – En kvalitativ observationsstudie av kommunikationen på en operationssal

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Mårtensson; [2017-08-04]
  Nyckelord :Kommunikation; operationssal; operationssjuksköterska; teamarbete; atmosfär; communication; operating room; scrub nurse; teamwork; atmosphere;

  Sammanfattning : Bakgrund: En operationssjuksköterska ska kunna kommunicera med sina medarbetare. Arbetsklimatet är teammedlemmarnas helhetsupplevelse av kommunikationen inom teamet. Tidigare forskning visar att det kan uppstå kommunikationsmissar under operationer som påverkar teamet och patienten negativt. LÄS MER

 4. 4. Bär sterilt klädda operationssjuksköterskor evidensbaserad skyddsutrustning?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alexandra Johansson; Sarah Svensson; [2017]
  Nyckelord :Skyddsutrustning Operationssjuksköterska Postoperativ sårinfektion Följsamhet Patientsäkerhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: På operationsavdelningen är patientsäkerhetsarbetet extra viktigt då patienten där vårdas i en högteknologisk miljö vilket gör att det ställs höga krav på dess utformning och innehåll. Arbetsdräkt, steril operationsrock, sterila handskar och specialutformad mössa som döljer allt hår är grundläggande riktlinjer för klädkoden som krävs i sterilt arbete på en operationsavdelning i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskors användning av intraoperativ kommunikation med patienter : en observationsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Wahlström; Helén Lestander; [2016]
  Nyckelord :Operating theatre nurse; intraoperative communication; perioperative nursing; person-centered care; Operationssjuksköterska; intraoperativ kommunikation; perioperativ omvårdnad; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktuell forskning visar hur användning av intraoperativ kommunikation kan medföra positiva effekter för både patienter och operationssjuksköterskor. Dock saknas forskning om hur användningen ser ut i praxis. LÄS MER