Sökning: "plattbjälklag"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet plattbjälklag.

 1. 1. En jämförelse mellan träbjälklag : En undersökning om vilket träbjälklag som är mest fördelaktigt vid olika spännvidder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Emelie Schaumburger; Lydia Lorenz; [2018]
  Nyckelord :träbjälklag; bjälklag; trä; spännvidd; limträ; CLT; LVL; ribb-bjälklag; plattbjälklag; kostnad; materialåtgång; bjälklagshöjd;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar tre sammansättningar av träbjälklag och när det är mest fördelaktigt att använda de olika bjälklagen ur de tre aspekterna bjälklagshöjd, kostnad och materialåtgång. De tre sammansättningarna av träbjälklag som presenteras i denna rapport är ett plattbjälklag av CLT, korslimmat trä, ett ribb-bjälklag bestående av en fläns av CLT och liv av limträ och slutligen ett ribb-bjälklag med en sammansättning av en fläns av CLT och liv av LVL, fanérträ. LÄS MER

 2. 2. Jämförelsestudier mellan olika typer av korslimmat träbjälklag: : Undersökning av konsekvenser vid ändring från betong- till korslimmat trä- bjälklag i ett flervåningshus

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tiba Al-Mulla; [2018]
  Nyckelord :CLT floor; cross laminated timber; Xlam; Crosslam; KL-trä; KL-träbjälklag; kl-trä högahus; konstruktion; Massiv trä; kroslimmat trä;

  Sammanfattning : Timber is one of the most common materials that had been use for a long time. The need for new buildings will affect the climate negatively, that is why it’s necessarily to find new ways to build quickly and sustainably. Cross-laminated timber (CLT) product came in the 1990- century. LÄS MER