Sökning: "ppm"

Visar resultat 11 - 15 av 163 uppsatser innehållade ordet ppm.

 1. 11. Inneklimat i kontorsmiljö : Utvärdering av inneklimat i en kontorsmiljö med fokus på ventilationen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ali Alhakim; Roz Hakim; [2018]
  Nyckelord :Enviroments; Ventilation; productivity; flow; supply air; exhaust air; carbon dioxide; ppm; temperature; Miljö; Ventilation; produktivitet; flöden; tilluft; frånluft; koldioxid; ppm; temperatur;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tillbringar människan ca 90 procent av sin tid inomhus, vilket innebär att människan befinner sig i konstgjort inomhusklimat. Då människan tenderar att befinna sig inomhus är det stor vikt att ventilationen ska fungera så bra som möjligt och att inomhusklimatet är tillfredsställande för vårt välmående och välbefinnande på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 12. Effect of oxygen concentration in build chamber during laser metal deposition of Ti-64 wire

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Eyvind Engblom; [2018]
  Nyckelord :additive manufacturing; laser metal deposition; alpha-case; titanium; wire;

  Sammanfattning : Additive manufacturing of titanium and other metals is a rapidly growing field that could potentially improve component manufacturing through optimization of geometries, less material waste and fewer process steps. Although powder-based additive manufacturing processes have so far been predominant, methods using a wire as feedstock has gained popularity due to faster deposition rates and lower porosity in deposited material. LÄS MER

 3. 13. Evaluation of an Ozone Cabinet for Disinfecting Medical Equipment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Ida Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :Disinfection; ozone;

  Sammanfattning : The spreading of infection is a significant and well-known problem in all healthcare environments today. The most prevalentways that infection spreads are either by direct contact between two individuals where one has an infection, or with anintermediate person or object as an infection carrier. LÄS MER

 4. 14. Hanteringen av byggföretagens projekportfölj : En studie på svenska byggföretag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Lindgren; Joel Johansson; [2018]
  Nyckelord :Construction project management; project portfolio management; project portfolio management construction; management control systems.;

  Sammanfattning : Bakgrund Byggföretagen står för en väsentlig del av det svenska näringslivet och har de senaste åren upplevt en hög omsättningstillväxt. Dessa företag arbetar i en projektbaserad miljö vilket skapar ett behov av en styrning för att hantera alla projekt ur ett helhetsperspektiv. LÄS MER

 5. 15. Greehouse Gas Simulations in Munich : Investigation of Wind Averaging Techniques for analysis of column measurements (XCO2) using CFD

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Diptesh Pawa; [2018]
  Nyckelord :CFD; RANS; OpenFOAM; SIMPLE; greenhouse gas emissions; wind averaging techniques;

  Sammanfattning : The underlying objective of this thesis was to perform GHG simulation studies to predict the dispersion and transport of greenhouse gases emitted from a thermal power plant in order to assess the extent of dangerous living environment for those surrounding it in case of an unforeseen calamity. The research carried out during this thesis was to investigate the method of wind averaging techniques to analyse column measurements (XCO2). LÄS MER