Sökning: "psykisk ohälsa ursprung"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa ursprung.

 1. 1. Hur påverkas vårt välmående av korta vistelser i skogen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Maria Andersson; [2021]
  Nyckelord :forest excursion; stress reduction; recovery; stress; recreation; forest bath; skogsvistelse; stressreduktion; återhämtning; stress; rekreation; skogsbad;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är det vanligaste hälsoproblemet i Sverige och framför allt bland unga. Det är alarmerande siffror som ses öka. Brist på regelbunden återhämtning kan vara en orsak och leda till psykisk ohälsa och utmattning.Vårt ursprung nära naturen påverkar oss även idag och i skogen finns många hälsofördelar att hämta. LÄS MER

 2. 2. Från strikt praktik till anspråkslös hobbyutövning i fickformat : Hur västvärlden har omtolkat och omformulerat insiktsmeditationen vipassana – en systematiskt undersökning av meditationsapplikationer för smartphones

  L2-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Daniel McCarthy; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur ser samspelet ut mellan moderna smartphoneapplikationer och meditationstraditioner som dateras tillbaka till 500 år före vår tideräkning? Denna uppsats utforskar hur buddhismen yttrar sig i den ’moderna’ västvärlden i en sekulär kontext, där religiositeten i vissa fall har förenklats och nått en ny typ av praktiserande – med meditationsapplikationer i våra mobiltelefoner. Det mobila meditationslandskapet utgörs av framgångsrika applikationer, däribland Headspace, Calm och Buddhify, som tillsammans syftar till att vägleda och förenkla meditation och mindfulness. LÄS MER

 3. 3. Samsjuklighet mellan substansmissbruk, psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk sjukdom hos ungdomar : En litteraturöversikt med fokus på hur samsjuklighet skapar lidande hos ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Josefine Korsberg; Ebba Hilmarch; [2020]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; neuropsykiatrisk sjukdom; ADHD; samsjuklighet; substansmissbruk; lidande; ungdomar;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är en folksjukdom som ökar i Sverige bland ungdomar. Symtom föreligger i olika grad, alltifrån lindriga besvär som oro till komplicerade psykiatriska tillstånd med ångest och neuropsykiatriska tillstånd som Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). LÄS MER

 4. 4. Fasetterad mosaik av en myriad av fragment - Några internationellt adopterade vuxnas skildringar av personliga förhållanden till ursprung och identitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Natali Stojanovic Zezovic; [2019]
  Nyckelord :Internationell adoption; identitet; etnisk identitet; biologiskt ursprung och etnicitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att få en nyanserad och mångtydig förståelse för hur internationellt adopterade vuxna, som är 18 år och äldre, själva förhåller sig till sitt ursprung och ser på sin identitet. Totalt har 16 informanter genom intervjuer och nedskrivna berättelser beskrivit hur de ser på betydelsen av sitt ursprung och hur det faktum att de är adopterade har påverkat deras identitet. LÄS MER

 5. 5. ”Jag har typ glaset helt fullt med såna här erfarenheter” - En intersektionell studie om minoritetsstress och mikroaggressioner hos hbtq-personer med erfarenhet av rasifiering i dagens Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alitzel Badager; Agnes Lidhall; [2019]
  Nyckelord :Minoritetsstress; mikroaggressioner; hbtq; rasifiering; intersektionalitet; coping; resiliens; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to provide insight into how minority stress might manifest itself in the lives of racialized LGBTQ people. Based on an intersectional perspective, this study explored experiences and understandings of microaggressions, as well as strategies and approaches used to manage specific situations and their consequences. LÄS MER