Sökning: "regler offentlig upphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden regler offentlig upphandling.

 1. 1. Prövningsramen i upphandlingsmål - En analys av officialprincipen och en eventuell åberopsbörda i upphandlingsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Skoglund; [2021]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; förvaltningsprocess; administrative procedure; åberopsbörda; burden of proof; RÅ 2009 ref. 69; officialprincipen; offentlig upphandling; LOU; public procurement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis aims to determine if a burden of proof exists in public procurement cases. Further, the aim is to investigate how a possible burden of proof interacts with the ex officio inquiry principle . By using a legal dogmatic method, the thesis will answer two questions. LÄS MER

 2. 2. Hållbara offentliga upphandlingar - individens avgörande roll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sofia Linse; [2021]
  Nyckelord :green inside activism; Offentlig upphandling; hållbar offentlig upphandling; offentliga tjänstemän; implementeringsteori;

  Sammanfattning : Offentliga upphandlingar utgör idag cirka 14% av Europas totala BNP och på både nationell och internationell nivå lyfts de som ett föredöme och viktig åtgärd för att ändra våra ohållbara produktions- och konsumtionsmönster. Detta då de kan fungera som ett effektivt verktyg för att uppnå samhälleliga hållbarhetsmål. LÄS MER

 3. 3. Väsentliga ändringar i offentliga kontrakt : Förutsättningar för aktiva och passiva ändringar av kommersiella villkor

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :William Hammenstrand; [2021]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; upphandling; väsentliga ändringar; kommersiella villkor; ändringar; otillåtna ändringar; passiva ändringar; aktiva ändringar;

  Sammanfattning : År 2014 trädde LOU-direktivet ikraft där det har införts bestämmelser om ändringar i offentliga kontrakt under löptiden och vad som kan utgöra en väsentlig ändring. Resonemanget bakom dessa bestämmelser är om ett upphandlat kontrakt ändras alltför väsentligt i förhållande till de ursprungliga villkoren har den offentliga beställaren tilldelat ett nytt kontrakt med nya villkor och gör sig skyldig till en otillåten direktupphandling. LÄS MER

 4. 4. Upphandling av stambyte

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Gustavsson; Lucas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :stambyte; projektering; upphandling; kvarboende; ÄTA-arbete; kommunikation; förfrågningsunderlag;

  Sammanfattning : Med miljonprogrammet under 1960- och 1970-talet byggdes under tio år över en miljon nya bostäder. Dessa bostäder är idag i behov av renovering. En av alla de upprustningar som behöver göras är stambyten. Det finns tre olika huvudprinciper för att utföra ett stambyte:relining, traditionellt stambyte eller rum-i-rum. LÄS MER

 5. 5. Direktupphandling och synnerlig brådska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Pettersson Roos; [2020]
  Nyckelord :konkurrensrätt; offentlig upphandling; upphandling; direktupphandling; synnerlig brådska; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Public procurement is a large area of law that plays an important part in todays society. Public procurement turns over billions of Swedish kronor annually and employs lots of people. LÄS MER