Sökning: "resurser i japan"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden resurser i japan.

 1. 1. The Road to Japan : En studie om etableringsstrategier för svenska företag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elefteria Stamos; Sweet Mogos; [2019]
  Nyckelord :Japan; entry strategies; free trade agreement; Swedish companies; entrepreneurship; international; Japan; etableringsstrategier; frihandelsavtal; svenska företag; företagande; internationellt;

  Sammanfattning : Problem: Japan är en av Sveriges största exportmarknader med 127 miljoner konsumenter och en intressant marknad för svenska företag. Den japanska marknaden innehar många hinder och utmaningar och har tidigare varit restriktiv mot utländska företag. LÄS MER

 2. 2. Trikå av pappersgarn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alexandra Eckard; Josefine Hjälm; [2015]
  Nyckelord :Pappersgarn; mekaniska egenskaper; garn av papper; manillahampa textil; stickade material; dimensionsförändring; färgbarhet; tvätthärdighet; nötningshärdighet; noppbildning; absorptionstest; dragprovning;

  Sammanfattning : Denna rapport har tagits fram för att undersöka och sprida information om trikå av pappersgarn från bananväxten manillahampa ”musa textilis”. Behovet av skonsamma och mindre miljöpåverkande material är väldigt aktuellt inom beklädnadsindustrin. Många av de material som används idag tär på miljön och världens resurser. LÄS MER

 3. 3. Supplier Development - Moving from a Reactive to a Proactive Approach

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sarah Rönnquist; Maria Wenner; [2014]
  Nyckelord :Leverantörsutveckling; Inköp; Reaktive och Proaktivt; Logistik; Leverantörsrelationer; Supplier Development; Purchasing; Proactive and Reactive; Supply Chain Management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Leverantörsutveckling började under och efter andra världskriget att utvecklas i Japan. Traditionellt sett fokuserade industrin på leverantörer med lågt inköpspris och att byta ut leverantörer som inte presterade tillräckligt bra. LÄS MER

 4. 4. Hållbar energi : - Ett initiativ till utveckling av bränsleceller i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Dawan Koy; Bronson Murphy Åström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the world we live in today the environmental issues has become increasingly important, and we have begun to realize that we can not continue to use fossil fuels at the rate we do. When it comes to generating electricity we are constantly trying to come up with cleaner and more efficient solutions. LÄS MER

 5. 5. Regional cooperation as part of the solution to piracy – the importance of ReCAAP in Southeast Asia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Kax; [2012]
  Nyckelord :ReCAAP; Piracy; Vietnam; Maritime; Regional Cooperation; UNCLOS; SUA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Piracy is not given very much attention in the western part of the world – there is not many news about it in the medias, and it is not very high prioritized on the politicians’ agenda. However, this does not indicate that it is not a problem. LÄS MER