Sökning: "rpg games"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden rpg games.

 1. 1. A gaming-community for all : Visuell representation och inkludering av etniciteter inom spelindustrin

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hanna Granlund; Olivia Peter; [2021]
  Nyckelord :games; representation; identity; ethnicity; POC; gamers; media; Spel; representation; identitet; etnicitet; POC; gamers; media;

  Sammanfattning : Syftet i uppsatsen behandlar frågan om hur representation av etniciteter ser ut inom spelindustrin, med fokus på spel i genren RPG. Fokus för undersökningen är spel som tilldelats högst betyg sorterat efter User Score på hemsidan Metacritic.com. LÄS MER

 2. 2. Hur ledmotiv uppfattas inom RPG spel : Hur kan denna teknik användas och påverka spelare känslomässigt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alexander Fast; [2021]
  Nyckelord :musik; ledmotiv; dataspelsutveckling;

  Sammanfattning : Med denna studie var syftet att undersöka hur användningen av ledmotiv som teknik känns igen och upplevs känslomässigt. Ledmotiv som teknik har använd i opera sen 1800-talet, och film sen 1900-talet. Användningen av denna teknik i spel är mycket nyare, och har utforskats med hjälp av en artefakt. LÄS MER

 3. 3. Spelstilar i spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Eric Blomquist; Katarina Bilski; [2021]
  Nyckelord :Spelstil; personlighet; RPG; kvantitativ;

  Sammanfattning : Det som denna studie undersöker är huruvida det är personlighet som kan påverka hur spelare väljer att spela i digitala spel. Med hjälp av Bartles (1996) spelteorier skapades en artefakt med tre olika spelstilar. LÄS MER

 4. 4. Älska mig, älska mig inte : Preferens av kvinnliga romantiska partners i RPG-spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Elin Öhrman; [2021]
  Nyckelord :Spel; kvinnliga karaktärer; romantik; attraktivitet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker skillnader i preferens av romantiska partners i datorspel av genren RPG. Tidigare undersökningar om kvinnliga karaktärer i spel, romantiska strategier och avsaknaden av queer romans används som bakgrund i kombination med en förstudie för att skapa fem troper som kvinnliga romantiska partners i spel passar in i. LÄS MER

 5. 5. Grinding from a Player’s and Game Designer’s Point of View

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Patrick Perdomo; [2021]
  Nyckelord :Clicker games; Farming; Grind; Game design; MMORPG; Progression; RPG; Social-games; Sunk cost fallacy;

  Sammanfattning : Frequently in MMORPGs, players will encounter something known to players as farming or grinding. Grinding is a controversial matter in the gaming community, as many do not enjoy it and see it as a sign of lazy and poor game design. However, it is a difficult topic to argue as whatever is a grind, differs for each person. LÄS MER