Sökning: "samtal kol"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden samtal kol.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att använda FaR inom primärvården : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anne-Sofie Eriksson; Annie Costell Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterskor; Erfarenheter; Fysisk aktivitet på recept FaR ; Hälsofrämjande; Primärvården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt WHO dör 41 miljoner människor i världen varje år av icke-smittsamma sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, kroniska lungsjukdomar samt diabetes. Där fysisk inaktivitet är en av de främsta riskfaktorerna till dessa sjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Astma/KOL sjuksköterskans erfarenhet av att motivera patienter med KOL diagnos till ökad fysisk aktivitet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emmely Hillsäter Johansson; Maria Viding; [2020]
  Nyckelord :Asthma COPD nurse; experiences; motivate; physical activity; COPD diagnosis; Astma KOL sjuksköterska; erfarenheter; motivera; fysisk aktivitet; KOL diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården. En viktig del av astma/KOL sjuksköterskans roll är att motivera patientgruppen till ökad fysisk aktivitet då de ofta är fysiskt inaktiva på grund av sitt hälsotillstånd. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av att leva med KOL med fokus på palliativ vård: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emilie Andersson; Sandra Vestman; [2020]
  Nyckelord :chronical obstruktive pulmonary disease; literature review; palliative care; patients; personcentered care; symptoms.; kronisk obstruktiv lungsjukdom; litteraturöversikt; palliativ vård; patienter; personcentrerad vård; symtom.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med en kronisk obstruktiv lungsjukdom kan ha många besvärande symtom. Andnöd är ett betydande symtom som ofta påverkar personernas liv avsevärt och försämrar livskvalitén. LÄS MER

 4. 4. Effekt av motiverande samtal hos personer med KOL med avseende att påverka self-efficacy samt ångest och depression : En interventionsstudie

  M1-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Malin Hägglund; Maija Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Chronic Obstructive Pulmonary Disease; COPD; Self-Efficacy; Anxiety; Depression; Exercise Capasity; Motivational Interviewing; 6MWT;

  Sammanfattning : Introduktion: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som kännetecknas av ihållande luftvägssymtom och begränsningar i luftflöde. Personer med KOL är betydligt mindre aktiva än friska individer. Sänkt fysisk aktivitet är en stark prediktor för mortalitet för personer med KOL. LÄS MER

 5. 5. VILKEN RÖKAVVÄNJNINGS METOD ÄR MEST EFFEKTIV VID KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :ALBARAA DAABAS; ALBARAA DAABAS; [2019]
  Nyckelord :COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; smoking; cigarette smoking; smoking cessation.; COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; smoking; cigarette smoking; smoking cessation.;

  Sammanfattning : Syfte: Att utvärdera vilken rökavvänjnings metod som är mest effektiv vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det som undersöktes var de förbättringar i patientresultatet av de olika rökavvänjnings metoderna. Mål: Databassökning samt identifiering av relevant litteratur. LÄS MER