Sökning: "service och turismutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden service och turismutveckling.

 1. 1. Kuna Yala – Effekter av lokal involvering inom destinationsutvecklingen : B-uppsats

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Adam Jakobsson; Pontus Lindberg; [2014]
  Nyckelord :Community based tourism; Destination development; San Blas Islands; Kuna Yala; Lokalsamhällsbaserad turism; Destinationsutveckling; San Blasöarna; Kuna Yala;

  Sammanfattning : This essay has examined how the local community is involved with the tourism development on the San Blas islands and how it effects the destinations development. The method of choice has been a qualitative interview with an operator that offers trips to the destination. LÄS MER

 2. 2. Svenska världsarv som besöksmål

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM); Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Zandra Sjöholm; Laura Berglund; [2013]
  Nyckelord :Världsarv; besöksmål; attraktivitet; marknadsföring; service och turismutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur Svenska världsarv utvecklas som besöksmål genom att identifiera och kartlägga strategier inom attraktivitet, marknadsföring och service samt huruvida andra åtgärder genomförs för att attrahera besökare.Tidigare forskning kring utveckling av Svenska världsarv har visat sig vara knapphändig då världsarv i Sverige är en förhållandevis modern företeelse, därav skildrar detta examensarbete besöksverksamheten hos världsarven i deras olika faser av utvecklingsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Destinationsutveckling - Framgång eller undergång för mindre orter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Arnholm; Marie Ohlin; Sarah Olsson; [2011]
  Nyckelord :destinationsutveckling; infrastruktur; marknadsföring; samarbeten; resurser; entreprenörer och lokalbefolkning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Undersökningar har gjorts på landsbygdsturism men begreppet landsbygd innefattar ett mycket stort spann av orter i varierande storlek och med olika förutsättningar. Det kan därför vara svårt att generalisera utvecklingen av destinationer på landsbygden. LÄS MER

 4. 4. Från kommunism till charterturism - En fallstudie av Albanien som turistdestination

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Niklas Rehnman; Joel Scherdin; Kalle Lindhe; [2011]
  Nyckelord :destinationsutveckling; turismutveckling; postkommunism; statens roll; image; charter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: 1992 föll kommunismen i Albanien och landet som länge varit i princip helt stängt kunde nu börja kommunicera med omvärlden. Ett fåtal turister hade besökt landet under kommunismstyret och blev då styrda av staten vart de fick röra sig och vem de fick prata med. 20 år senare är Albanien ett av Europas fattigaste länder. LÄS MER

 5. 5. Welcome to Stockholm? : En studie om destinationsmarknadsföring och exportmognad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Gurly Olson; Helena Österberg; [2010]
  Nyckelord :Destination marketing; marketing alliances; tourism development; Destinationsmarknadsföring; marknadsföringsallianser; turismutveckling;

  Sammanfattning : An increasing global tourism offers great opportunities for Sweden as a tourist destination. However, an attractive destination requires competitive destination marketing strategies. Tourist destinations often include a complex network of stakeholders of small and large en-terprises that represent both the public and private sector. LÄS MER