Sökning: "shared field of view"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden shared field of view.

 1. 1. Balancing use and conservation in marine spatial planning - Perspectives of sustainability and the ecosystem approach in a Swedish context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Sandberg; [2018-03-13]
  Nyckelord :marine spatial planning; the Ecosystem Approach; sustainable development;

  Sammanfattning : The environmental concern and interest in marine resources are growing, which is reflected within marine policies in the European Union. In 2007 the Integrated Maritime Policy (IMP) was adopted, aiming at collecting and integrating marine policies in one framework. LÄS MER

 2. 2. Vi måste göra någonting åt det : En kvalitativ studie av Svenska skolidrottsförbundets jämställdhets- & inkluderingsarbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Ellen Wickberg Månsson; Josefin Julin; [2018]
  Nyckelord :jämställdhet; inkludering; organisation; idrott;

  Sammanfattning : This essay came into existence as a result of a collaboration between us, two students in gender studies working on our bachelor thesis, and an employee at Svenska skolidrottsförbundet. The paper explores diversity and gender equality work within this organization, and the main focus is how people holding leading positions within the organization express their view on equality and diversity work. LÄS MER

 3. 3. A Field Study in Shipping: Near Miss, A Mantra With Dubious Effect on Safety

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Mikkel Andersen; [2018]
  Nyckelord :Shipping; ISM code; Near-miss; progressive safety; awareness; loss prevention; accident pyramid; KPI; learning; power relations; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : Safety is intertwined with learning, without learning safety would be a static construct. To advance, safety concepts and theories all rely on the art of processing knowledge and though learning attaining a contributing effect. LÄS MER

 4. 4. Planeringsteori och styrdokument i praktiken : genomförande av Stockholms cykelplan i Hjorthagen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sonja Michanek; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; cykelplanering; cykelplan; planeringsteori; strategidokument; Stockholm;

  Sammanfattning : Många städer arbetar idag med att öka andelen resor som sker med cykel. Denna ambition finns också i Stockholm, där målet är att Stockholm ska kunna konkurrera med Köpenhamn och Amsterdam som är världsledande inom området. LÄS MER

 5. 5. Finding Field of View Overlap by Motion Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Fredrik Sydvart; Hampus Altvall; [2017]
  Nyckelord :surveillance network; network cameras; shared field of view; camera overlap; motion detection; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Network cameras has in the recent years become more powerful. Each camera is independent and has its own surveillance task. It is reasonable that network cameras in the future should cooperate together to increase surveillance effectiveness. LÄS MER