Sökning: "siblings"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet siblings.

 1. 1. Syskons behov av familjecentrerad vård -Föräldrars upplevelse av information och stöd till syskon samt råd angående syskon

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Sävhage; Anne Sofie Johansson; [2019-08-08]
  Nyckelord :Barnsjukvård; familjecentrerad vård; information; råd; stöd; syskon;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn har en sjukdom finns det ofta syskon i dess familj som precis somövriga familjen har ett behov av att vara delaktig i sjukdomsförloppet, behandlingar ochvårdtid. Syskons rättigheter som anhöriga till barn skiljer sig mellan Sveriges regioner. LÄS MER

 2. 2. Lexico-Semantic Areality in the Greater Hindu Kush : An Areal-Typological Study on Numerals and Kinship Terms

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Jacqueline Venetz; [2019]
  Nyckelord :Greater Hindu Kush; areal typology; lexical areality; numerals; kinship terms; Indo-Aryan; Iranian; Nuristani; Turkic; Tibeto-Burman; Burushaski;

  Sammanfattning : The Greater Hindu Kush designates a mountainous area extending from Afghanistan over Pakistan, Tajikistan and India to the westernmost parts of China. It is home to over 50 lan- guages from six different phyla; Indo-Aryan, Iranian, Nuristani, Turkic, Tibeto-Burman and the language isolate Burushaski. LÄS MER

 3. 3. Jag är ju också med i den här familjen : Upplevelser hos syskon till barn med cancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Ulrika Vinge; Linnea Andersson; [2019]
  Nyckelord :syskons upplevelser; pediatrisk onkologi; hälsa; stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat på att också syskonens behov måste mötas genom god omvårdnad som en naturlig del inom den pediatriska onkologin. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser hos syskon till barn med cancer och att få en bättre förståelse för deras situation. LÄS MER

 4. 4. Somliga gator är somriga gator - En jämförande studie av Sveriges sommargågator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Vera Esaiasson; [2019]
  Nyckelord :Sommargågator; temporär urbanism; tillfällig urbanism; sommarga-tor; flexibel urbanism; tillfällig anvädning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A summer street is created by temporarily closing the car traffic on a street during the summer months. The pedestrians get access to the entire street and the liberated space can be used for activities, greenery, benches, bike parking, art and by restaurants. During recent years major cities have made the concept known to the general public. LÄS MER

 5. 5. Generationsskifte : två fallstudier som exempel på hur generationsskifte kan genomföras

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Gustav Lindlöf; Erik Söderlund; [2019]
  Nyckelord :generationsskifte; arvsskifte; syskonrättvisa; emotionell; driftsplan;

  Sammanfattning : Generationsskifte är något som alltid är aktuellt, många lantbrukare börjar komma upp i åren och det är dags för en ny generation att ta över (Gustafsson & Björn, 2011). Samtidigt har marknadspriserna stigit till en hög nivå och lönsamheten är ostadig i de flesta företag. LÄS MER