Sökning: "sitemap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet sitemap.

 1. 1. En undersökning av on-site-faktorers påverkan på en e-handelsplattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Brandt; Frida Fasth; Adam Gustavsson; Elsa Janfalk; Felix Kimiaei; Victor Lindholm; Victor Palmlund; Styrbjörn Swensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a result of trends identified in the report and marketing plan, the importance of a search engine optimized platform for e-commerce is established. In order to further examine the implementation of such, a website was constructed with this purpose in mind. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av effekten av on-site-faktorer vid sökmotoroptimering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Julius Björk; Jennifer Blidholm; Fredrik Gerdin Börjesson; Arvid Edenheim; Annie Ingvarsson; Stefan Lindstedt; Johan Onsjö; Pär Söderberg; [2018]
  Nyckelord :SEO; sökmotoroptimering; on-site; struktur; nyckelord; kompakthet; sitemap; korskopplingar;

  Sammanfattning : The significance of search engine optimization is clearly highlighted sin- ce over 90 % of internet usage starts with a search engine according to contemporary studies, whilst the internet also has contributed to increa- sed competition between companies operating from different geographic markets. Guidelines from search engines and theory from studies descri- be several internal influencing factors, on-site factors, but ambiguous in the studies is how much these factors affect the ranking. LÄS MER

 3. 3. Addswift : En webbplattform för internetanvändare över hela världen

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Christopher Gauffin; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Vue; Node; Express; MongoDB; JWT; Oauth; Datasäkerhet; Projektutveckling; Gantt; ER; WBS; Trello; Wireframe; Sitemap;

  Sammanfattning : New technologies arise everyday, but which ones are the best for your project? How do you store data in a safe manner that complies with the new European GDPR law? How do you plan, develop and complete a project? These are but a few formulations of questions that the study in this report will cover.  The report is based around a business idea and vision for a company that offers advanced products built with modern technologies. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av GUI utifrån en given affärsprocess

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :John-Bernhard Stoor; [2016]
  Nyckelord :Process modelling; wireframe; sitemap; as-is; to-be; BPMN; GUI; User-story; User-centered design; Processmodellering; wireframe; sitemap; as-is; to-be; BPMN; GUI; User-story; User-centered design;

  Sammanfattning : Preem verkar inom drivmedelsbranschen som styrs av en mycket hög omsättning med förhållandevis små marginaler. Det är därför viktig med en väl fungerande lagerkontroll. Det man idag är ute efter är en ökad precision i lageruppföljningen och därmed behövs ett nytt systemstöd till detta. LÄS MER

 5. 5. Information is the key : Att skapa strukturen till ett användarvänligt informationsverktyg

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Oscar Winkelmann; [2013]
  Nyckelord :sitemap; interaction design; information tool; usability; Information architecture;

  Sammanfattning : This report presents the preliminary study and work for the development of a site structure for the upcoming reengineering of inter-tool Infopunkt. The report describes how I have conducted a study regarding the current inter-tool information center and its development potential. LÄS MER