Sökning: "sjukvårdssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet sjukvårdssystem.

 1. 1. Asylsökande och flyktingars upplevelse av att vara patient i ett mottagarland

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emma Algotsson; Julia Rosén Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Asylsökande; flyktingar; litteraturstudie; mottagarland; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan möter asylsökande och flyktingar inom alla vårdkontexter men dessa möten kan vara en utmaning för båda parter. Flyktingar över 18 år har enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (SFS 2008:344) rätt till vård som inte kan anstå. LÄS MER

 2. 2. Reformer av den svenska hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Torbjörn Jonasson Svärdsby; [2018-08-24]
  Nyckelord :mål; reform; sjukvård; domänteori; ädelreformen; chefsöverläkarreformen;

  Sammanfattning : Syfte:Min studie syftar till att undersöka de mål som legat till grund för ett urval av de nationella reformerna av den svenska hälso- och sjukvården som infördes under 90-talets första hälft. Ändamålet är att utskilja målen som dessa historiska reformer är menade att uppnå och sätta dem i relation sinsemellan genom att kategorisera reformerna i olika klasser efter deras respektive mål. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda flyktingar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Betleheim Hagos; Sara Bapir; [2018]
  Nyckelord :Caring; Nurse´s experiences; Refugees; Transcultural nursing; Flyktingar; Sjuksköterskors erfarenheter; Vårda; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till följd av krig, orolighet och förtryck befinner sig miljontals människor på   flykt världen över och med hänsyn till detta kommer de flesta hälso-och sjukvårdspersonal, i synnerhet sjuksköterskor möta dessa sårbara och utsatta patienter. Det rapporteras att flyktingar har komplexa hälsobehov, där det innefattar psykiska respektive somatiska hälsoproblem, som uppkommit till följd av svåra omständigheter innan, under och efter flykten. LÄS MER

 4. 4. Hur bra är digital vård? En undersökning av kvalitet och effektivitet hos en digital vårdcentral

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Ebba Knutsson; Emelie Holmberg; [2017]
  Nyckelord :digitalisering; digital vård; e-hälsa; medicinsk kvalitet; digitala kommunikationsmedel; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Digitalisering av sjukvården tar idag stor plats i samhällsdiskussionen och ses som ett sätt att möta utmaningarna sjukvården står inför. En förutsättning för ett effektiviserat sjukvårdssystem är en förstärkt och effektiviserad primärvård. E-hälsa och digital teknik är viktiga verktyg för att kunna uppnå detta. LÄS MER

 5. 5. THE IMPORTANCE OF HYGIENE ROUTINES AND PRACTICES. : AN INTERVIEW STUDY WITH NURSES IN BALI, INDONESIA.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fanny Tavakolinia Hansen; [2017]
  Nyckelord :Nurse; Education; Indonesia; Hygiene; Routines; Practices; Sjuksköterska; Utbildning; Indonesien; Hygien; Rutiner; Utövande;

  Sammanfattning : Hygiene routines and practices is an important part of healthcare. Without hygiene routines there might not be a functional health care system nor would the hospitals be a safe environment. Patient safety is one of our most important tasks as nurses and in order to achieve that, we need good education. LÄS MER