Sökning: "skattebrott ekonomisk brottslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden skattebrott ekonomisk brottslighet.

 1. 1. Interorganisatorisk samverkan : En kvalitativ studie om hur myndigheter samverkar för att återvinna brottsutbyten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Frida Landin; Magdalena Zawada; [2017]
  Nyckelord :Economic crime; Accounting violation; Tax breaks; Embezzlement; Fraud; Recovery of crime; Secrecy; Inter-organizational collaboration; Ekonomisk brottslighet; Redovisningsbrott; Skattebrott; Förskingring; Bedrägeri; Brottsutbyte; Sekretess; Interorganisatorisk samverkan;

  Sammanfattning : Myndigheter har en central roll i dagens samhälle och många av dem möter vi varje dag vilket gör deras arbete högst aktuellt. Deras ansvarsområden överlappar ibland varandra vilket kräver att de samverkar. Tack vare samverkan kan myndigheterna effektivisera sitt arbete och uppnå bättre resultat. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk brottslighet efter avskaffandet av revisionsplikten : En studie ur myndigheter, revisorer och intressenters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Cathrine Pettersson; Anton Söderlund; Fanny Söderlund; [2016]
  Nyckelord :Revisionsplikt; Revision; Ekonomisk brottslighet; Ekobrott; Bokföringsbrott; Skattebrott;

  Sammanfattning : Vad har avskaffandet av revisionsplikten för betydelse ur ett brottsperspektiv idag, år 2016? Har någon signifikant förändring uppmärksammats inom de två vanligaste ekobrotten: skattebrott och bokföringsbrott? Hur har revisorns arbete och roll påverkats av avskaffandet?Syftet med denna studie är att undersöka om den ekonomiska brottsligheten har utvecklats till följd av att revisionsplikten avskaffades i Sverige år 2010.Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod där intervjuer med respondenter från Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten genomfördes via e-post och en personlig intervju med en revisor. LÄS MER

 3. 3. Ekobrott...brott...brott...brott...? : Enstaka misstag eller Upprepat sökande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Karolina Edlund; Karl-Johan Fösker; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Ekonomisk brottslighet i Sverige är ett relativt eftersatt forskningsområde. De två vanligaste ekobrotten är bokförings- och skattebrott och Ekobrottsmyndigheten utreder gällande dessa ca 35000 ärenden varje år. LÄS MER

 4. 4. Fakturan var en bluff - vem bär ansvaret? En undersökning av det straffrättsliga ansvaret vid bluffakturaupplägg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathilda Blom; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Bluffaktura; Skattebrott; Bokföringsbrott; Företagaransvar; Bluffakturaupplägg.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bluffakturabedrägerier är ett fenomen som har ökat markant de senaste åren. Det blir allt vanligare att bedrägerierna begås som en planerad del av ett aktiebolags verksamhet i kombination med annan ekonomisk brottslighet, exempelvis skattebrott och bokföringsbrott. LÄS MER

 5. 5. Kassaregisterlagen : Vilka effekter har lagen medfört?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Paul Benjamin; Jonas Carlsson; [2012]
  Nyckelord :kvitto; kontanter; kontantbranschen; restaurangbranschen; Kassaregisterlagen; kassaregister; bokföringsbrott; skattebrott; ekonomisk brottslighet; skatteförfarandelagen; skattebortfall; detaljhandel;

  Sammanfattning : Kontantbranschen utgörs av näringsidkare som genom kontant betalning ellerkortbetalning säljer varor och tjänster, till exempel matvarubutiker, restauranger,kaféer, bilmekaniker, frisörer, torg- och marknadshandel. Kontantbranschen ärdrabbad av en mängd allvarliga problem såsom bokföringsbrott och skattefusk. LÄS MER