Sökning: "sociala faktorer cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden sociala faktorer cancer.

 1. 1. Psykiskt välbefinnande efter bröstcancerbehandling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vendela Hansson; Anna Hübinette; [2021-02-25]
  Nyckelord :Breast cancer; survivor; psychological well-being; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och allt fleröverlever sjukdomen. Livet efter bröstcancer medför utmaningar och kan påverka detpsykiska välbefinnandet och hälsan. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienter med cancer : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Bengtsson; Frida Johansson; [2021]
  Nyckelord :Communication; nurse; patient with cancer; perception; Kommunikation; patient med cancer; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att patienter med cancer upplever fysiska, psykiska och sociala problem och därför behöver ett bra stöd från sjuksköterskorna. Att arbeta med patienter som har cancer kan dock vara en tung belastning för sjuksköterskorna och kommunikationen kan påverkas av olika faktorer. LÄS MER

 3. 3. SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK ETT OMAKA PAR ELLER EN OSKILJBAR DUO?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Jessica Persson Schäring; [2020-09-11]
  Nyckelord :Epigenetik; socioekonomisk status; SES; DNA-metylering; hälsa; reversibel;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGSOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK- Ett omaka par eller en oskiljbar duo?ÄMNE: Liberal ArtsINSTITUTION: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Göteborgs universitet, Maj 2020HANDLEDARE: Henrik NilssonTITEL: SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK - Ett omaka par eller enoskiljbar duo?FÖRFATTARE: Jessica Persson SchäringE-MAIL: [email protected] LÄS MER

 4. 4. Obotlig cancer gör ont i kropp och själ : en litteraturstudie baserat på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Göthberg; Erna Kulenovic Cuvic; [2020]
  Nyckelord :Cancerpatienter; palliativ vård; smärtupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är den näst största dödsorsaken globalt. Tidigare forskning påvisar att de flesta upplever någons sorts smärta i palliativ vård. Upplevelse av smärta är individuell och påverkar hela kroppen inte bara fysiskt utan även psykiskt, socialt och existentiellt. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av palliativ vård vid cancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Binta Dampha; Oliwer Ryderdal; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Delaktighet; Palliativ vård; Patienter; Symtomlindring; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter med cancer upplever både fysiska och emotionella besvär av sin sjukdom. Det är viktigt för sjukvården att se patienter från ett holistiskt synsätt. LÄS MER