Sökning: "socionomprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet socionomprogrammet.

 1. 1. Att tala eller tiga : En kritisk diskursanalys av kurslitteratur som berör så kallat hedersvåld för blivande socionomer

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Melis Yilmaz; Tove Nordström; [2019]
  Nyckelord :honor-related violence; honor culture; honor; social-work studies; critical discourse analysis; modality; transitivity; hedersvåld; hederskultur; heder; socionomprogrammet; kritisk diskursanalys; modalitet; transitivitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the different discourses linked to so called honor related violence in course literature from term 1 through 6 during the fall of 2018 at the department of social work at Stockholm university. This due to the extensive debates on the subject that implies varied opinions from both media and the research community. LÄS MER

 2. 2. Standarder är till för att…? En innehållsanalys om tillämpningen av standarder i kursdokument på socionomprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alice Eriksson; Hanna Gramsby; [2019]
  Nyckelord :standards; curricula; higher education; social work; legislation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, the social work programme is currently given at 15 different centres of higher education. The programs are standardised through legislation concerning the educational goals, this can be seen through curricula and syllabus. LÄS MER

 3. 3. Sanktioner trots goda intentioner: En kvantitativ studie om studenters uppfattning om politisk korrekthet och diskussionsklimatet på Socionomprogrammet vid Lunds Universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Johansson Jarl; Nathalie Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Political correctness; politically correct; classroom discussions; social work; social work students.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The faculty of Social Science of Lund University has experienced a change in the social debate; strong political beliefs have started to challenge scientific facts, together with a growing intolerance against theory and empirics that challenge one’s view of the world. The aim of this study was therefore to examine the social work students’ perception of the culture of political correctness and its eventual covariance with the discussion climate, on Study Programme for Social Work at Lund University. LÄS MER

 4. 4. DEN MANLIGE SOCIONOMEN EFTER #METOO – PROBLEM ELLER LÖSNING? En kvalitativ fokusgruppstudie bland manliga socionomstudenter vid Göteborgs universitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Beskow; Carl Hoffmeister; [2018-12-14]
  Nyckelord :#Metoo; #Orosanmälan; Socialt arbete; Socionom; Socionomstudent; Socionomprogram; Manlig; Man; Män; Maskuliniteter; Kön; Genus;

  Sammanfattning : Manliga socionomer tillhör en minoritet, såväl på universitetens socionomprogram som i yrkeslivet. Det talas ofta om behovet av fler män inom socialt arbete. LÄS MER

 5. 5. Normkritik och intersektionalitet på socionomprogrammet : Lärares erfarenheter och upplevelser av undervisning om normkritik och intersektionalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Kajsa Hannu; Mari Rehn Lomberg; [2018]
  Nyckelord :Anti-oppressive education; intersectionality; norm; norm criticism; norm critical education; social work education; teaching; teachers; Antiförtryckande undervisning; intersektionalitet; norm; normkritik; normkritisk pedagogik; socionomprogrammet; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : Att socionomstudenter under socionomutbildningen erhåller kunskap kring de maktaspekter som förekommer i mötet med klienter, kan anses betydande för det sociala arbetets praktik. Undervisning kring normkritik och intersektionalitet tar fasta på just dessa maktaspekter vilket därmed påvisar vikten av goda förutsättningar för att bedriva sådan undervisning. LÄS MER