Sökning: "socionomprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet socionomprogrammet.

 1. 1. ATT ARBETA MED BARN SOM UTSATTS FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP En kvalitativ studie om hur väl rustade socialsekreterare upplever sig vara för att bemöta sexuellt utsatta barn.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linus Rosén; Susete Silveiro; [2020-01-21]
  Nyckelord :självförmåga; sexuellt våld; barn; anknytning; socialsekreterare; bemötande.;

  Sammanfattning : När Socialtjänsten får information om att ett barn kan ha blivit utsatt för sexuella övergrepp ska en utredning alltid inledas och barnet tilldelas en socialsekreterare som ska utreda vad som hänt och vilket behov av stöd barnet har. Detta arbete utgörs till stor del av samtal med barnet och det är av stor vikt att socialsekreteraren i detta arbete känner sig bekväm med att bemöta sexuellt utsatta barn och tillräckligt rustad för att klara av arbetet. LÄS MER

 2. 2. Att tala eller tiga : En kritisk diskursanalys av kurslitteratur som berör så kallat hedersvåld för blivande socionomer

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Melis Yilmaz; Tove Nordström; [2019]
  Nyckelord :honor-related violence; honor culture; honor; social-work studies; critical discourse analysis; modality; transitivity; hedersvåld; hederskultur; heder; socionomprogrammet; kritisk diskursanalys; modalitet; transitivitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the different discourses linked to so called honor related violence in course literature from term 1 through 6 during the fall of 2018 at the department of social work at Stockholm university. This due to the extensive debates on the subject that implies varied opinions from both media and the research community. LÄS MER

 3. 3. ” Jag ser ju vad som står men hur fungerar det i praktiken?” : En kvalitativ studie om nyexaminerade socionomers och snart utexaminerade socionomstudenters upplevelser av sina juridiska kunskaper som myndighetsutövare på individ- och familjeomsorgen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nicole Wallin; Robert Berggren Liljestrand; [2019]
  Nyckelord :Social work; law; legal knowledge; public authority; social service; individual and family care; theory of knowledge.; Socialt arbete; juridik; juridisk kunskap; myndighetsutövning; socialtjänst; individ- och familjeomsorg; kunskapsteori.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate newly graduated social workers and soon to be graduated students of social work and their experiences regarding legal knowledge as practitioners working in individual and family care. The study was carried out with the help of a qualitative method. LÄS MER

 4. 4. Standarder är till för att…? En innehållsanalys om tillämpningen av standarder i kursdokument på socionomprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alice Eriksson; Hanna Gramsby; [2019]
  Nyckelord :standards; curricula; higher education; social work; legislation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, the social work programme is currently given at 15 different centres of higher education. The programs are standardised through legislation concerning the educational goals, this can be seen through curricula and syllabus. LÄS MER

 5. 5. Sanktioner trots goda intentioner: En kvantitativ studie om studenters uppfattning om politisk korrekthet och diskussionsklimatet på Socionomprogrammet vid Lunds Universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Johansson Jarl; Nathalie Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Political correctness; politically correct; classroom discussions; social work; social work students.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The faculty of Social Science of Lund University has experienced a change in the social debate; strong political beliefs have started to challenge scientific facts, together with a growing intolerance against theory and empirics that challenge one’s view of the world. The aim of this study was therefore to examine the social work students’ perception of the culture of political correctness and its eventual covariance with the discussion climate, on Study Programme for Social Work at Lund University. LÄS MER