Sökning: "spelberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet spelberoende.

 1. 1. Distriktssköterskans omvårdnadsarbete vidspelberoende : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anna Vähäkari; Liv-Marie Tinggård; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterska; levnadsvanor; omvårdnadsåtgärder; spelberoende.;

  Sammanfattning : Introduktion: Drygt fyra procent av personer i åldrarna 16–84 år har någon form avspelproblem. Personer med spelberoende känner ofta skuld och skam över sitt beroende. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning i spelbranschen : Valet av legitimitetsstrategi och dess inverkan på konsumenterna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Håkan Andersson; Oskar Norlöv; [2021]
  Nyckelord :CSR; hållbarhet; hållbarhetsredovisning; legitimitetsteorin; legitimitetsstrategier; spelbranschen;

  Sammanfattning : Spelbranschen är, enligt många, en kontroversiell bransch där företagens vinster motsvarar konsumenternas förluster. Spelandet kan även, till följd av spelberoende, leda till hälsoproblem. För att motverka dessa problem tog den svenska staten fram en ny lag som började gälla vid årsskiftet mellan 2018 och 2019. LÄS MER

 3. 3. I vilken utsträckning kartläggs spelartyp enligt The Pathways Model inför spelberoendebehandling? En kvantitativ tvärsnittsstudie med behandlares erfarenheter av behandlingsplanering vid spelberoende

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Terese Farkas; [2021]
  Nyckelord :gambling subtypes; gambling disorder; gambling treatment; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Pathways Model of problem gambling suggests three developmental pathways, subtypes, to a gambling disorder and the importance of individualized treatment with different treatment interventions for different subtypes. The study aimed to investigate to what extent the therapist made considerations related to the Pathways Model and take psychiatric comorbidity into account when planning the treatment. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av spelreklam och internetspelande på konsumenter i en digitaliserad marknad : En deduktiv studie om konsumenters uppfattning av den förändrade spelmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Simon Carlhammar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marknaden för spel om pengar har förändrats kraftigt de senaste åren som följd avdigitalisering av branschen. Detta har tillfört nya möjligheter för spelbolag att marknadsförasig samt att erbjuda en lättillgänglig och användarvänlig tjänst för konsumenter vilket har letttill ökade bekymmer angående problemspelande där marknadsföringen i synnerhet harhamnat i fokus. LÄS MER

 5. 5. Svenska Spel och LeoVegas CSR-arbete : En studie som syftar till att undersöka och jämföra Svenska Spels och LeoVegas CSR-arbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Leon Kedevik; Charlie Thelin; [2021]
  Nyckelord :CSR; Svenska Spel; LeoVegas; Carroll’s CSR pyramid; gambling company; Social responsibility; CSR; Svenska Spel; LeoVegas; Carroll’s CSR pyramid; Spelbolag; Samhällsansvar;

  Sammanfattning : Att spela om pengar online kan till grunden ses som en form av underhållning, dock kan det också urskiljas en stor problematik relaterat till denna underhållning. Antalet personer som har ett spelberoende ökar i oroande takt och i all denna uppståndelse kan man fundera kring vad spelbolagen själva har för ansvar i frågan. LÄS MER