Sökning: "spelberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet spelberoende.

 1. 1. Spel - en fet bonus för samhället? : Legitimering av spelande i Svenska Spels reklamserie ”Världens svenskaste spelbolag”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefine Karlsson; Sebastian Sääker; [2023]
  Nyckelord :Advertising; Legitimation strategies; Gambling; and Gambling addiction; Reklam; Legitimeringsstrategier; Spelande och Spelberoende;

  Sammanfattning : Today, many people in Sweden suffer from gambling addiction, and gambling advertising is one of the contributing factors to people becoming addicted. The purpose of the study is to critically analyze how gambling advertising legitimizes gambling, in this case, Svenska Spel's commercials. LÄS MER

 2. 2. VAD STÅR PÅ SPEL? : En studie av hur spel om pengar konstrueras som ett socialt problem i kommunala styrdokument

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Örnberg; Julia Lorentzson; [2023]
  Nyckelord :Spel om pengar; Spelberoende; Spelmissbruk; Styrdokument; Socialt problem och Socialtjänstlagen;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the construction of problems with gambling as a social problem. We have through a document study examined the intertwined causes, consequences, actors and solutions related to gambling and how twentyone Swedish municipalities define gambling through their official strategies. LÄS MER

 3. 3. Nej, det påverkar inte mig

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Len Hachichou; Julia Markkanen; [2023]
  Nyckelord :Third-person effect; self-perceived knowledge; gamification; motivation; self-determination theory; Tredjepersonseffekten; självupplevd kunskap; gamification; motivation; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka relationen mellan självupplevd kunskap av gamification och tredjepersonseffekten (TPE) (En effekt som innefattar att jaget “första person” tror att propaganda eller kommunikation påverkar andra “tredje person” mer än sig själv) samt hur denna påverkar motivationsnivån som gamification försöker höja. Studien omfattade sex deltagare. LÄS MER

 4. 4. I skärningspunkten - Där komplexiteten mellan spelberoende och samsjuklighet uppstår : En kvalitativ intervjustudie om behandlares uppfattningar av behandlingsarbetet med personer som har spelberoende kombinerat med annat beroende och/eller annan psykiatrisk diagnos

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Kaskela; My Wijk Stranius; [2023]
  Nyckelord :Gambling addiction; co-morbidity; therapists; treatment methods; qualitative interview study; Spelberoende; samsjuklighet; behandlare; behandlingsmetoder; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Spelberoende är ett allvarligt folkhälsoproblem som förorsakar en rad negativa konsekvenser för individer, där spelberoendet ofta är kombinerat med samsjuklighet, vilket gör problematiken mer komplex. På grund av denna problematik är det viktigt att ta reda på hur behandlare uppfattar behandlingsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan Internet Gaming Disorder och psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicia Gyllsten; Ibrahim Hadj Ahmed; [2022]
  Nyckelord :internet gaming disorder; gaming addiction; gaming disorder; gaming problem; mental illness; internet gaming disorder; spelberoende; spelstörning; problemspelande; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Introduktion: Dataspelande är ett stort intresse världen över som växer allt mer. Alltmer som samhället blir mer digitaliserat ökar också spelanvändningen. Alltmer som spel utvecklas och kommer ut på marknaden ökar också spelberoende Internet Gaming Disorder. LÄS MER