Sökning: "spelberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet spelberoende.

 1. 1. VAD ÄR MITT VAPEN MOT DJÄVULEN, FRÅGAR DU DIG KANSKE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Michelle Kotzurek; Erika Wessman; [2019]
  Nyckelord :familj; självbiografier; sociala relationer; spelberoende; tillfrisknande;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka och få kunskap om vilken roll sociala relationer spelar i tillfrisknandet från spelberoende. Forskningsmaterialet som användes i denna studie var fyra självbiografier skrivna av personer med erfarenheter av spelberoende. LÄS MER

 2. 2. Ett spel för galleriet : en studie om svensk spelreklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Tagesson; Sebastian Ekström; [2018]
  Nyckelord :Gambling; Winning; Gambling culture; Consumer culture theory; Representations; Semiotics; Spel; Vinnande; Spelkultur; Consumer culture theory; Representationer; Semiotik;

  Sammanfattning : Studien har utgångspunkt i den föreslagna upplösningen av det svenska spelmonopolet. Lagregleringen föreslås träda i kraft i början av 2019 för att tillåta privata spelaktörer att både agera och marknadsföra sig på den svenska spelmarknaden på lika villkor som de statligt ägda spelbolagen idag har. LÄS MER

 3. 3. Bara ett spel till : Tre delstudier om pengaspel och spelberoende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anton Carlsén; [2018]
  Nyckelord :gambling; pathological gambling; life-situation; impact; recovering;

  Sammanfattning : Cirka 2 % av Sveriges befolkning beräknas ha ett spelberoende om pengar. Trots ökad medvetenhet om risken att utveckla spelberoende fortsätter spelandet med stora summor. Syftet med delstudie 1 var att undersöka upplevelser och erfarenheter av pengaspel. I en enkät berättade 29 högskolestudenter om erfarenheter av pengaspel. LÄS MER

 4. 4. Enhancing the Value Proposition of Live Esports Consumption with AI Technology

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Marcus Larsson; [2018]
  Nyckelord :AI; Consumer Value; DotA 2; Esports; MSSC; Neural Networks; PERFA; Value Proposition; AI; DotA 2; E-sport; MSSC; Neurala Nätverk; PERFA; Värdeerbjudande;

  Sammanfattning : When a company includes a new technology or innovation into their value proposition, customers may perceive it as an enhancement or deterioration. This phenomenon was explored in this study with a case study of a present case in the esports industry. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning i börsnoterade casino- och nätspelföretag : en komparativ studie om företags ansvarsföretagande för att stävja spelberoende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johan Haager; Wan-Long Suen; [2018]
  Nyckelord :greenwashing; sustainability reporting; responsible gaming; guidelines; problem gaming; comparability; greenwashing; hållbarhetsredovisning; ansvarsfullt spelande; riktlinjer; spelproblem; jämförbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Den ökade tillgängligheten av casino- och sportspel på nätet står i en komplicerad relation till spelproblem eftersom det numera är tillgängligt på flera olika plattformar. Företag i EU-länder med över 500 medarbetare i genomsnitt måste från räkenskapsåret 2017 upprätta hållbarhetsredovisning, i dessa förväntas företag med casino- och nätspelsverksamhet redovisa hur de arbetar mot att stävja spelproblem. LÄS MER