Sökning: "språk kvinna"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden språk kvinna.

 1. 1. Attityder till religiösa personbenämningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Cecilia Johansson Martinelle; [2019]
  Nyckelord :språkattityder; språkvetenskap; religionsvetenskap; matched guise-test; religiösa personbenämningar; attityder; kristen; muslim; hindu;

  Sammanfattning : I denna studie kombineras språkvetenskap och religionsvetenskap i syfte att undersöka studenters undermedvetna språkattityder till tre religiösa personbenämningar: muslim(er), hindu(er) och kristen(-na). Deltagarna består av studenter över hela Sverige och majoriteten har könsidentitet kvinna samt är i åldern 15-25 år. LÄS MER

 2. 2. "Att ett trebokstavspronomen kan vara skitjobbigt" En kvalitativ studie om transpersoners erfarenheter av sångundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transpersoner är en växande grupp i det svenska samhället och därmed är sannolikheten stor att sång- och körlärare möter transpersoner i sin yrkespraktik, men det finns än så länge ingen svensk musikpedagogisk forskning som fokuserar på transpersoners erfarenheter av sångundervisning. Den här studien syftar till att undersöka transpersoners erfarenheter av enskild sångundervisning och körsång och som metod användes semistrukturerade fokusgrupps-diskussioner. LÄS MER

 3. 3. Martha's Unhomely Quest for the Homely : A Postcolonial Reading of the Protagonist Martha in Doris Lessing's Martha Quest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Annika Salisbury; [2019]
  Nyckelord :Doris Lessing; double consciousness; Homi Bhabha; Martha Quest; postcolonial theory; unhomeliness; Doris Lessing; dubbelt medvetande; Homi Bhabha; Martha Quest; postkolonial teori; o-hemlikhet;

  Sammanfattning : The protagonist Martha in Doris Lessing’s Martha Quest is born to white British settler parents and grows up in a British colony in southern Africa in the 1930s. Although officially the coloniser rather than the colonised, Martha tries to reject this role mentally, verbally, and physically. LÄS MER

 4. 4. You Wanna Be on Top? : A Narrative Career Study of Women’s Experiences and Strategies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alice Åslander; Joel Gedin; [2019]
  Nyckelord :Gender; Gender Equality; Organisation; Critical Incidents; Exit; Discrimination; Female Manager; Career; Sweden; Minority Position; Coping strategy; Mentor; Sponsor; Leadership; Narrative; Genus; Jämställdhet; Organisation; Kritiska incidenter; Utträde; Diskriminering; Kvinnliga chefer; Karriär; Sverige; Minoritetsposition; Överlevnadsstrategi; Ledarskap; Narrativ;

  Sammanfattning : In Sweden, the statistics show how women are underrepresented in organisational hierarchies; as managers, executive managers, CEOs and board of directors. Qualitative research reveals that women in management positions perceive the working life in Sweden as unequal and how men and women have different terms for making a career. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor i försvarsmakten : En textanalys om motståndet mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Peter Andersson; [2019]
  Nyckelord :genus; gender; kvinnor; kvinna; maskulinitet; femininitet; försvarsmakten;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskursen ser ut på diverse försvarsbloggar gällande kvinnor inom försvarsmakten. Med hjälp av textanalys så redogör uppsatsen för hur motståndet mot dessa kvinnor framstår och hur detta motstånd yttrar sig. LÄS MER