Sökning: "stamp duty"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden stamp duty.

 1. 1. Företagsvärdering i samband med generationsskifte

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Oskar Jansson; [2019]
  Nyckelord :värdering; pris; värde; rättvisa; överlåtare; övertagare;

  Sammanfattning : Att göra ett generationsskifte på en lantbruksfastighet idag är inte helt enkelt eftersom det rör sig om stora summor pengar som är inblandade i dessa processer, samtidigt så har värdet på lantbruksfastigheter ökat kraftigt de senaste åren. Detta gör att det finns en stor latent skatteskuld som kan skapa problem för en övertagare att bedriva ett lönsamt företag på fastigheten. LÄS MER

 2. 2. Fastighetens värde överstiger inte köpeskillingen - En kartläggning av värdeintyg vid lagfartsansökan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Frans Sörensen; Sigrid Skarsgård; [2019]
  Nyckelord :Värdeintyg; stämpelskatt; fastighetstaxering; lagfart; inskrivningsmyndighet; sakkunnig; värdetidpunkt; marknadsvärde; taxeringsvärde Value certificate; stamp duty; property tax assessment; title deed; registration authority; expert; appraisal date; market value; tax assessment value; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid beviljande av lagfart efter fastighetsköp beräknas stämpelskatt på det högsta beloppet av köpeskilling och taxeringsvärde från föregående år. Om aktuellt taxeringsvärde saknas ska jämförelsen istället, enligt 9 § i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ske med ett intygat värde. LÄS MER

 3. 3. Klyvning och stämpelskatt : I vilken utsträckning används klyvning för att undvika stämpelskatt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :David Kelly; Joakim Persson; [2018]
  Nyckelord :partition; tax planning; tax liability; stamp duty.; klyvning; skatteplanering; skatteplikt; stämpelskatt.;

  Sammanfattning : Vid förvärv av en fastighet kan det vara aktuellt att använda klyvning för att genomföra en överlåtelse istället för en traditionell överlåtelse. Genom detta förfarande kan stämpelskatt undvikas. En liten andel av en fastighet förvärvas till marknadsmässigt pris och stämpelskatt betalas för förvärvet. LÄS MER

 4. 4. Tredimensionell fastighetsbildning för att minska stämpelskatt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ida Lundskog; Erica Ek; [2016]
  Nyckelord :Skatteförrättning; Tredimensionell fastighetsbildning; Stämpelskatt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When buying real estate stamp duty is to be paid for the transaction. Instead of buying the real estate unit the transaction can be made using land parceling. This is an approach used to reduce or avoid the stamp duty. LÄS MER

 5. 5. Neutral bostadsbeskattning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marie Olofsdotter; [2015]
  Nyckelord :skatterätt; bostad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Var och hur en fysisk person väljer att bo kan bero på många olika saker. Lagstiftarens ambition är att beskattningen av bostaden inte ska vara en faktor som avgör valet av bostad, utan att beskattning av boendet ska vara neutralt, oavsett vilken boendeform man väljer. LÄS MER