Sökning: "state funding"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden state funding.

 1. 1. Mentoring Migrants: A Qualitative Study of Needs, Employment & Integration in Denmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för Mellanösternstudier

  Författare :Sofie Dahl Hansen; [2020]
  Nyckelord :Denmark; Middle East; immigration; migration; refugee; integration; mentoring; employment; labour market; integration policy; volunteers; Bacchi; Gramsci; Bourdieu; Hall; hegemony; problematization; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the wake of the so-called Refugee Crisis in 2015, Danish Government reformed the policy framework for immigrant integration. To support and promote the new changes, the Danish Government offered project funding to set up volunteer-based mentoring programmes aimed at improving newcomers’ chances of accessing the labour market. LÄS MER

 2. 2. Co-ordinating HIV/AIDS strategies: The case of NGO`s and other development actors in Zambia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Adina Björk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There have been many different efforts done to design coordination models for aid, but less research has been focusing on the efficiency and function of these implementation policies. Both the Paris Declaration and the Sector-Wide Approach has been launched with the purpose to improve countries aid coordination strategies. LÄS MER

 3. 3. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 4. 4. People on the same boat should help each other: A Feasibility Assessment for an Offshore Wind Accelerator (OWA) in China

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Xuan Xie; [2019]
  Nyckelord :Offshore Wind; Innovation; Collaboration; Feasibility Assessment; China’s Power Sector; SOEs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Facing the challenges of climate change and energy depletion, the world needs to deploy more renewable energy to replace fossil fuels. As the largest energy consumer and carbon emitter, China’s sustainable energy transition is particularly important. LÄS MER

 5. 5. Fråga inte längre vad staten kan göra för idrottsrörelsen, utan vad idrottsrörelsen kan göra för staten - Har New Public Management förändrat statens syn på den ideella idrottsrörelsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Björk; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; Riksidrottsförbundet; Non Profit; Sports; public funding; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis investigate if the application of New Public Management organization theory in Swedish bureaucracy has influenced the states perception of non-profit organizations. The focus is on the non-profit sports association Riksidrottsförbundet. LÄS MER