Sökning: "stiftelse"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet stiftelse.

 1. 1. Herrelösa stiftelser : En undersökning om möjliga lösningar för stiftelser som saknar styrelse

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Susanne Sidesten; [2020]
  Nyckelord :Stiftelselagen; stiftelse; styrelse; styrelselös;

  Sammanfattning : Styrelsen i en stiftelse ska i de flesta fall vid egen förvaltning, utse nya ledamöter vid såväl frivillig som ofrivillig avgång t.ex. vid dödsfall. Ibland händer det emellertid att så inte sker, vilket kan leda till att stiftelsen en dag står utan styrelse – den blir herrelös. LÄS MER

 2. 2. Facilitating Information Sharing Concerning Dementia : Designing the interface of an online multimedia library

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Wedberg; [2020]
  Nyckelord :Knowledge sharing; usability; multimedia library; mobile technology; prototyping; e-library; dementia care;

  Sammanfattning : There is a lack of technology that facilitates knowledge sharing in the medical sector. In several countries there is a shortage of medical staff with the proper education to take care of patients suffering from dementia. LÄS MER

 3. 3. Den svenska beskattningen av trustinkomster - En analys utifrån teorier om analogisk lagtillämpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Nilvé; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; taxlaw; truster; analogisk lagtillämpning; trustinkomster; analogiförbud; beskattning av trust; trusts; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Taxing income attributed to a trust is problematic from a Swedish perspective as the legal figure currently lacks regulation in tax legislation. Tax courts and tax authorities have therefore had to seek alternative approaches to dealing with such incomes. LÄS MER

 4. 4. Frihet under ansvar : En fallstudie om organisationsstyrning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Frida Moritz; [2020]
  Nyckelord :Daily operations; ’Freedom under responsibility’; Fryshuset HS on the 8th; management; management support and direction; operations management; arbetssättet ’Frihet under ansvar’; chef- och ledarskap; chef och ledarskapets styrning och stöd; daglig styrning; Fryshuset HS våning 8; organisationsstyrning;

  Sammanfattning : The Bachelor thesis ”Freedom under responsibility” is based on the work of the foundation Fryshuset in Stockholm, Hammarby Sjöstad (HS) on the 8th floor. The foundation runs its operations in Sweden as well as internationally with the main focus being personal- growth and development of the youth. LÄS MER

 5. 5. Den organiserade spontanidrottens roll för social integration – Nattfotboll som brottspreventiv åtgärd

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Höglund; [2019]
  Nyckelord :sport-based interventions; crime prevention; youth; social integration; social capital; social bond theory; routine activity theory; organiserad spontanidrott; brottsprevention; ungdomar; social integrering; socialt kapital; sociala band; rutinaktivitetsteori;

  Sammanfattning : Sportbaserade insatser för ungdomar har under de senaste decennierna utvidgats som verktyg för att främja social integration och förhindra ungdomskriminalitet. Ett exempel på detta är Nattfotbollsprojektet i Sverige där organiserad spontanidrott sker i samarbete mellan lokala idrottsföreningar, kommuner och en rikstäckande ideell stiftelse. LÄS MER