Sökning: "strategisk kompetensförsörjning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden strategisk kompetensförsörjning.

 1. 1. Digital kompetens : Den fjärde industriella revolutionens krav på digital kompetens i relation till den strategiska kompetensförsörjningen inom industribranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Bobby Hall; Erik Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; strategisk kompetensförsörjning; industri; digital skills; digital transformation; digital talent; hard and soft digital skills.;

  Sammanfattning : Problemformulering: Ledares uppfattning om vad som utgör digitala kompetenser relaterat till den strategiska kompetensförsörjningen av dessa kompetenser. Syfte: Att beskriva vad ledare inom industribranschen anser vara digitala kompetenser och betydelse ledare ger åt dessa kompetenser i relation till industriföretags strategiska kompetensförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Talang inom Strategisk Human Resource Management

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofie Ekelöf; Caroline Holmström; Nathalie Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Talent management; Talang; kompetensförsörjning; Strategisk Human Resource Management; arbetsgivarvarumärke;

  Sammanfattning : Although Talent Management (TM) is a well-known concept, there are certain limitations in the area. Primarily it is about talent being an ambiguous concept and that there is currently no clear definition. Furthermore, previous research shows that there are no actual routines on how TM-activities should be designed. LÄS MER

 3. 3. Strategiskt kompetensförsörjningsarbete : - Hur landsbygdskommuner arbetar med kompetensförsörjning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Martina Botic; Mia Cipra; [2019]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; medarbetare; strategisk kompetensförsörjning; ledarskap; delaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur landsbygdskommuner arbetar med kompetensförsörjning utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Tidigare forskning inom området samt utvalda teorier presenteras för att skapa en förståelse för ämnet. LÄS MER

 4. 4. Organisationers talangjakt : En kartläggning av organisatoriska strategier för att attrahera, utveckla och behålla talangfulla medarbetare 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sanna Broström; Annie Säll; [2017]
  Nyckelord :Kompetensbrist; talent management; strategisk human resource management; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningsproblemet har sin bakgrund i globaliseringen och dess påverkan på världsekonomin. Sverige har hög tillväxt men samtidigt upplever många organisat- ioner brist på kompetens. Syfte: Studiens syfte har varit att studera organisationers strategier för att hantera kom- petensbrist. LÄS MER

 5. 5. "Vi kan göra underverk tillsammans!" : En intervjustudie om HR-chefers upplevelse av sin roll och sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Irma Lina Gunnarsson; Maria Mencevski; [2017]
  Nyckelord :HR; soft HRM; hard HRM; HR manager; HR value proposition; social capital; cultural capital; theory of collective actions; HR transformation; HR; mjuk HRM; hård HRM; HR-chef; värdeskapande HR; socialt kapital; kulturellt kapital; kollektivt handlande; tematisk intervju; HR-transformation;

  Sammanfattning : Att människan är företagets viktigaste resurs vidhåller många organisationer i det moderna arbetslivet. Ett företags HR-avdelning ansvarar för att hantera alla frågor som rör de anställda i en organisation, såsom kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling, arbetsmiljö- och lönefrågor. LÄS MER