Sökning: "stressituationer"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet stressituationer.

 1. 1. Vägen tillbaka till arbetslivet från utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Michaela Danielsson och Meliha Jujic; [2014]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; coping; utbrändhet; utbrändhets-process; stress;

  Sammanfattning : Long-term sick leave has increased dramatically since the 1990s. Sick leave is usually related to employment when the individual has suffered from severe work-related stress without the possibility of recovery because of the work situation. This leads in turn to the individual feels exhausted, both physically and mentally. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av aktivitetsmönster, aktivitetsbalans samt arbetsterapeutiska interventioner bland kvinnor med stressrelaterade besvär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Elisabeth Aydemir Von Orczy; Karolina Roos; [2013]
  Nyckelord :Stress; arbetsterapi; aktivitetsbalans; aktivitetsmönster; arbetsterapeutiska interventioner och kvinnor; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Stress räknas som en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna bland kvinnor, i Sverige, enligt 2009-års statistik från Försäkringskassan. Kvinnor upplever stora krav inom både arbete och hemliv samt i relationer. LÄS MER

 3. 3. Mental training – a tool to handle life?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Birgitta Geijer; [2010]
  Nyckelord :Mental träning; förebyggande interventioner för barn och ungdomar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samhällsutvecklingen leder till ett ökande informationsflöde, och ökande krav på beslut och åtgärder i olika situationer. Vuxna är bättre rustade än ungdomar att hantera sådana psykologiska stressituationer. LÄS MER

 4. 4. Kan elitledare inom truppgymnastik hantera stressade tävlingssituationer? : En kvalitativ studie om elitledare inom truppgymnastik

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ida Åström; [2010]
  Nyckelord :Psychology; truppgymnastik; tränare; ledare; stress; tävling; idrottspsykologi; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna uppsats är att undersöka elitledares hantering av stressade elitgymnaster under tävling inom truppgymnastik.Hur använder sig elitledare inom truppgymnastik av idrottspsykologi?Vilka mentala eller psykologiska metoder använder ledare för att hjälpa de aktiva i tävlingssituationen för att bemästra stressituationer?MetodKvalitativa djupintervjuer har används. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers stress Krav Kontroll Stöd. The stress of the pedagogues`- Demand Control Support

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Jensen Närenborn; Karoline Karlsson; [2009]
  Nyckelord :pedagog; stress; stressituationer; stresshantering; stöd; återhämtning;

  Sammanfattning : Arbetet är en komparativ studie om stress mellan nyutexaminerade pedagoger och de pedagoger med många års erfarenhet. Vi undersökte vilka stressituationerna är, hur de hanterar dem,vilket stöd från kollegor och ledning de får och vilken stressutbildning pedagogerna har... LÄS MER