Sökning: "styrkor svagheter ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden styrkor svagheter ledarskap.

 1. 1. Vägen till en digital ledarskapsförmåga : Befintliga framgångsfaktorer och hinder

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Andreas Persson; [2020]
  Nyckelord :Informationslogistik; kontext; förändring; motivation; styrning; ledarskap; system;

  Sammanfattning : Uppsatsen knyter an till Westerman, Bonnet och McAfee och deras vägvisning kring hur ett företag kan använda teknologi för att transformera verksamheten (Westerman et al, 2014). Uppsatsen syftar till att studera förändringsförutsättningarna i en organisations befintliga ledarskapsförmåga, genom att använda befintlig data från genomförda medarbetarundersökningar, vilka är kvantitativt utförda med frågeställningar utifrån motivation, ledarskap och styrning. LÄS MER

 2. 2. Det obekväma samtalet : en litteraturöversikt om sjuksköterskors kommunikation kring sexualitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emelie Löfstedt; Elin Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Sexualitet; kommunikation; sjuksköterska-patientrelationer; ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är en grundläggande del av att vara människa som innefattar allt från kön och könsidentiteter till intimitet och reproduktion. Sexualitet i relation till hälsa, alltså sexuell hälsa, är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Kyrkoherde - fornkyrklig biskop eller modern VD? : Organisationens påverkan på kyrkoherdens roll och uppgifter i stora och mellanstora pastorat i Svenska kyrkan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Cimbritz; [2020]
  Nyckelord :vicar; leadership; organization; parish; multi-parish benefice; structure; Church of Sweden; kyrkoherde; ledarskap; organisation; församling; pastorat; struktur; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : The aim for this master’s thesis is to explore and explain how vicars and chairmen of church councils understand the role and tasks of the vicar in large and middle-sized multi-parish benefices in these new and bigger organizations that took shape after the organizational change 2014 in Church of Sweden. The study is based on interviews with six vicars and four chairmen in four large and two middle sized multi-parish benefices in four different dioceses. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap i stallmiljö : normer, fostran och framtid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Elin Fridlund; [2020]
  Nyckelord :ridsport; framtida ledare; egenskaper; normer; faktorer;

  Sammanfattning : A good leadership can for example be characterized by good communication skills, inspiration, self-awareness, the ability to make decisions and a structured way of working. Previous research indicate that stable environment can be seen as a leadership school for future leaders, both in equestrian sport and other professions. LÄS MER

 5. 5. Tillit som ledning och styrning : Chefers reflektioner runt hur en organisationskultur med  tillit som grund kan förstås och praktiseras

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annacarin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskapsutveckling; offentlig förvaltning; organisationskultur; tillitsbaserat ledarskap;

  Sammanfattning : Regeringen tillsatte december 2017 en Tillitsdelegation med uppdrag att stödja offentlig sektor att utveckla en tillitsbaserad styrning och ledning. Tillit ses som en tredje form av styrning tillsammans med politisk styrning och marknadsstyrning. LÄS MER