Sökning: "susanne lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden susanne lundberg.

 1. 1. Comparative LCA of Electrolyzers for Hydrogen Gas Production

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Susanne Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Energy; Hydrogen Gas; LCA; Electrolyzer; SOEC; PEMEC; Alkaline; Energi; Vätgas; LCA; Elektrolysör; SOEC; PEMEC; Alkalisk;

  Sammanfattning : The need for energy and fuels is predicted to grow within the next decades, in parallel to the need of decreasing the emissions to air and water to operate within the planetary boundaries. The alternatives to consider as energy or fuel options need to be environmentally friendly, evaluated over the whole life cycle. LÄS MER

 2. 2. Lock-up avtalens påverkan på förstadagsavkastningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Lundberg; Niclas Hermansson; Daniel Rosengren; [2017]
  Nyckelord :Lock-up agreement; Initial public offerings; Information asymmetry; First-day returns; Nasdaq OMXS; First North Stockholm; Lock-up avtal; börsintroduktioner; informationsasymmetri; förstadagsavkastning; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Lock-up Avtalens Påverkan på Förstadagsavkastningen - En studie på svenska marknaden mellan åren 2010 och 2017 Seminariedatum: 2017-05-31 Kurs: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: Niclas Hermansson, Marcus Lundberg, Daniel Rosengren Handledare: Susanne Arvidsson Nyckelord: Syfte: Studien syftar till att undersöka lock-up avtalens betydelse för börsintroduktioner på svenska börsen mellan åren 2010-2017. Mer specifikt undersöks existensen av ett lock-up avtal, den aktuella lock-up längden och lock-up mängdens påverkan på förstadagsavkastningen. LÄS MER

 3. 3. Framtidens Kontrollplats

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Susanne Lundberg; Pontus Gard; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samverkan:kan upplevas lätt eller svårt! : Elevhälsan-,barn- och ungdomspsykiatrin: ur ett samverkansperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Susanne Bergström; Kristina Lundberg; [2014]
  Nyckelord :Elevhälsan; barn- och ungdomspsykiatrin; samverkan; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrunden till val av ämne ”samverkan” är att vi upplever att det är ett eftersatt område av olika anledningar.Syftetär att få en fördjupad kunskap och förståelse om samverkan.Metoden i studien är kvalitativ då vi gjort två semistrukturerade intervjuer.Resultatet visar på flera aspekter, såväl styrkor som svagheter. LÄS MER

 5. 5. BRYT DEN ONDA CIRKELN! : EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Susanne Lundberg; Hanieh Razaghi Khamsi; [2014]
  Nyckelord :Arbetsmiljö Socialsekreterare Påfrestningar;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är skriven på initiativ av Utvecklings- och fältforskningsenheten i Umeå. Syftet med studien är att undersöka arbetsmiljön på enheten ”barn, unga och familj”, som är en del av socialtjänstens individ- och familjeomsorg, där man arbetar med barnaskyddsärenden. LÄS MER