Sökning: "synsvag"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet synsvag.

 1. 1. An accessible grocery store for low vision customers : Human-centered design of a universal shopping solution, with a focus on people with low vision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Pihl; [2018]
  Nyckelord :industrial design engineering; human-centered design; universal design; inclusive design; grocery store; visually impaired; low vision; user interface design; smartphone; teknisk design; människocentrerad design; universell design; inkluderande design; mataffär; synskadad; synsvag; användargränssnitt; smartphone;

  Sammanfattning : Around one percent of the Swedish population is defined as visually impaired and ten percent of them are classified as blind (Funka, n.d.; SRF, 2017a). A study shows that the prevalence of nearsightedness will increase to around half the population in the world in 2050 (Holden et. LÄS MER

 2. 2. Vägledande belysning på stationsområden : Särskilt utformed för personer med synnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Angelica Björklöf; Ida Davidsson; [2016]
  Nyckelord :Ljusdesign; Trafikverket; Synnedsättning; Synsvag; Orientbarhet; Stationsområde; Tågplattform; PERCIFAL; Ljushetskontrast; Ljushet;

  Sammanfattning : This report presents a field study of how the platforms are seen during the dark hours by people with and without visual impairment cataract. The field study was carried out with both qualitative and quantitative data as a basis. LÄS MER

 3. 3. Kikaren-ögats förlängda arm : Uppföljning av Se Mer - effekten av tidig introduktion av optik för barn med nedsatt syn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Johanna Wigren; [2012]
  Nyckelord :synsvag; kikaren; nedsatt syn;

  Sammanfattning : Syfte: Utvärdera Se Mer-projektet som genomfördes vid Certec i Lund, från september 2003 till augusti 2005 och undersöka effekterna av tidig introduktion av optik för barn med nedsatt syn, samt om Se Mer-projektet hjälpt till att inspirera andra syncentraler att börja kikarträna små barn. Metod: En enkätundersökning med 12 deltagande Se Mer-barn och 13 deltagande föräldrar gjordes. LÄS MER

 4. 4. ”Nytt är främmande, men om någon visar hur man bemöter blir det positivt” : En studie om förståelse och kunskap kring den vita käppen hos elever i årskurs 4

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Carina Mattsson; [2011]
  Nyckelord :Synskada; synnedsättning; vit käpp; markeringskäpp; teknik käpp; blind; synsvag; attityder; förståelse;

  Sammanfattning : Denna studie har sökt svar på vad eleverna i årskurs fyra har för kunskap, förståelse och tankar kring vit käpp. Studien ville också söka svar på om eleverna fick någon information om detta ämne ute i skolorna. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan olika filterglas från Multilens på synsvaga patienter med bländningsbesvär

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Mikael Einarsson; [2011]
  Nyckelord :contrast; glare; low vision; filter; Bilux; kontrast; bländning; synsvag; filterglas; Bilux;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra Multilens Bilux Iris-glas mot deras vanliga polariserade filterglas på syncentralspatienter med uttalade bländningsbesvär. Metod: I studien undersöktes 15 personer mellan 42-89 år. LÄS MER