Sökning: "funktionsvariation"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet funktionsvariation.

 1. 1. BETYDELSEN AV SKRIDSKOÅKNING I VERKSAMHETEN FUNKI FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSVARIATION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elina Thorslund; [2022-02-02]
  Nyckelord :Fysioterapi; skridskoåkning; barn; funktionsvariation; fysisk aktivitet; intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska aktivitetsnivån för barn och ungdomar med funktionsvariation är i Sverige ungefär 50 % lägre än Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Det finns således ett behov att utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsvariation. LÄS MER

 2. 2. Funktionsvarierades möjligheter på arbetsmarknaden : Arbetsgivares attityd till att anställa arbetssökande med olika funktionsvariationer – inom handel och kontor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Edit Eriksson; Olivia Kronberg; [2022]
  Nyckelord :attitude; disability; employers; employment opportunities; hiring.; attityd; funktionsvariation; arbetsgivare; anställningsmöjligheter; funktionsnedsättning.;

  Sammanfattning : Studien avsåg att undersöka funktionsvarierades möjligheter att få en anställning på den svenska arbetsmarknaden baserat på arbetsgivares attityder till att anställa arbetssökande med funktionsvariation inom handel och kontor. Studien genomfördes som en enkätstudie och riktades till arbetsgivare där chefers och annan rekryterande personals attityd till att anställa arbetssökande utifrån tolv typer av funktionsvariationer undersöktes. LÄS MER

 3. 3. Dark mode, light mode och användaralternativ : Tillgänglighetens påverkan över laddningstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Nada Matoussi; [2022]
  Nyckelord :Dark mode; användaralternativ; tillgänglighet; LocalStorage; media query;

  Sammanfattning : Det har blivit vanligare att ge användare val mellan dark mode och light mode, en undersökning görs över hur det påverkar användaren att ha val mellan olika teman samt val av andra aspekter av en webbsidas design. Hur dessa val kan förbättra tillgängligheten för användare med funktionsvariation undersöks och diskuteras. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet i offentliga rum : Med fokus på hur kommuner i Sverige arbetar med tillgänglighet i offentliga rum för personer med funktionsvariationer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Malin Ekman; Caroline Andersson; [2022]
  Nyckelord :Tillgänglighet; användbarhet; fysisk planering; offentliga rum; social hållbarhet; inkludering; socio-spatial exkludering; funktionsvariation; orienterbarhet; synnedsättning; nedsatt rörelseförmåga; fysiska hinder;

  Sammanfattning : I dagens samhälle utgör offentliga platser en viktig roll för den sociala samvaron i staden. Offentliga platser ska vara tillgängliga för alla, vilket är något som anses vara en självklarhet och som tas för givet. LÄS MER

 5. 5. Musik för alla : Om musikundervisning på gymnasiesärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rebecka Krusevall; [2022]
  Nyckelord :gymnasiesärskola; musikpedagogik; specialpedagogik; inkludering; funktionsvariation; funktionsnedsättning; musikundervisning; relationell specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om musiklärares arbete på gymnasiesärskolan. Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer med fyra verksamma musiklärare. Intervjuerna spelades in och transkriberades till text. LÄS MER