Sökning: "tennis"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet tennis.

 1. 1. Att motivera och behålla unga tennisspelare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Fredrik Shasteen; Tony Olsson; [2021-10-22]
  Nyckelord :AGT; barn; idrott; motivation; SDT; tennis; transformativt ledarskap; tränare; ungdomar;

  Sammanfattning : Statistik från Centrum för idrottsforskning (CIF) visar att idrottandet bland barn och ungdomar har minskat under flera år. En undersökning från WHO visar att svenska barn rör sig mindre än barn i många andra länder. LÄS MER

 2. 2. Analys av accelerometerdata för identifiering av träffpunkt och mätning av resulterande vibrationer i padelrack

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Simon Broman; André Franzén; [2021]
  Nyckelord :Hand-Arm-Vibration HAV ; impact zone; vibration; padel racket; Frequency analysis Fast Fourier Transform FFT ; accelerometer data; Inertial Measurement Unit IMU ; Hand-Arm-Vibration HAV ; träffzon; vibration; padelrack; frekvensanalys; Fast Fourier Transform FFT ; Accelerometerdata; Inertial Measurement Unit IMU ;

  Sammanfattning : Syftet med att mäta vibrationer och rekyler i ett padelrack i detta arbete är att utveckla en prototyp som kan användas som träningsredskap för att minska risken för skador. En vanlig skada som drabbar padelspelare är tennisarmbåge, som enligt studier tros uppkomma genom upprepad exponering av mikrotrauman som vibrationer och rekyler. LÄS MER

 3. 3. Precision Court Sweeper

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Jenny Alke; Maria Sandahl; [2021]
  Nyckelord :Mechatronics; Arduino Uno; DC-motor; Tennis court; Mekatronik; Arduino; DC-motor; Tennisbana;

  Sammanfattning : Tennis is a popular sport and in summer it’s often played outside. When an outdoors tennis court has been used it needs to be brushed. First the whole court is brushed witha large brush and then the white lines with a smaller brush. The aim of this thesis was to design and build a working prototype of a robot who can do all of this by itself i. LÄS MER

 4. 4. CAN STATISTICAL MODELS BEAT BENCHMARK PREDICTIONS BASED ON RANKINGS IN TENNIS?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :William Svensson; [2021]
  Nyckelord :Logistic Regression; Random Forest; XGBoost; ATP tour;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to beat a benchmark prediction of 64.58 percent based on player rankings on the ATP tour in tennis. That means that the player with the best rank in a tennis match is deemed as the winner. Three statistical model are used, logistic regression, random forest and XGBoost. LÄS MER

 5. 5. Champagneflaskan övergick till termosen : En beskrivning av Båstads förändring som resmål under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cajsa Hellgren; Emilia Tapper Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Båstad; tourism; crisis; tourist behavior; Covid-19; value attraction; Båstad; turism; kris; turistbeteende; Covid-19; attraktionsvärde;

  Sammanfattning : Båstad är en liten stad lokaliserad på Bjärehalvön. Staden är känd för dess många evenemang och dess årliga tennisturnering, Nordea Open. De olika evenemangen lockar ett stort antal turister varje sommar. I slutet av år 2019 uppstod ett coronavirus som kom att skapa sjukdomen Covid-19. LÄS MER