Sökning: "the swedish paradox"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden the swedish paradox.

 1. 1. Acceptans för IoT-lösningar : En studie av svenska SMF inom tillverkningsindustrin

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ludvig de Fine Licht; [2021]
  Nyckelord :IoT-solution; Swedish manufacturing SME:s; UTAUT; EFA; Regression analysis; IoT-lösning; svenska SMF inom tillverkningsindustrin; UTAUT; EFA; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Background: The importance of data increases for current and future companies. As a result of prominent research within the field of information and communication technology, the interest in Internet of Things (IoT) and its industrial applications has grown strong from both research and the public sector. LÄS MER

 2. 2. Ensamhetens paradox : En kvalitativ innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Max Elving Eriksson; Robin Breinholtz; [2021]
  Nyckelord :Coping; dramaturgy; experiences of loneliness; Goffman; involuntary loneliness; podcasts; stigma;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the experience of loneliness as well as the strategies used to manage loneliness as described in Swedish podcasts. Swedish podcasts concerning the experience and managing of loneliness were picked using a strategic selection based on several criteria relating to the questions posed by the study. LÄS MER

 3. 3. Benämningen ”idrott” prägel på skolämnet Idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Daniel Ghattas; Marcus Bergsten; [2021]
  Nyckelord :Idrott; historia; begrepp; benämning; sport; idrott och hälsa; lärare; sport;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the relevance of the term sport in the course term sports and health. Question that this study aims to answer is: What content has been relevant to the subject and what was the purpose of it? What is nowdays relevant to the subject “idrott (Physical education)”? To what grade is the word idrott relevant to the subject? To answer the purpose and questions of this study a discourse analysis is used, more precisely Fairclough’s three dimensional analysis model. LÄS MER

 4. 4. Den svenska krigsmaterielexportens legitimering: Riktlinjer, riskbedömning och liberal militarism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Lina Carling; [2021]
  Nyckelord :Krigsmaterielexport; vapenexport; policyanalys; liberal militarism; Sverige Arms export; munitions export; policy analysis; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks regeringens proposition (2017/18:23) om skärpt exportkontroll av krigsmateriel utifrån Carol Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?”, vilken är en form av policyanalys. Syftet är att undersöka vad regeringen ansett är problematiskt med riktlinjerna och tillståndsprövningen för den svenska krigsmaterielexporten. LÄS MER

 5. 5. The naked truth? : En kritisk diskursanalys om fast fashion-företaget NA-KD:s externa kommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Hanna Ådahl; My Brännström; [2021]
  Nyckelord :NA-KD; fast fashion; fashion industry; sustainability; company profile; external communication; marketing communication;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to increase the understanding of how the Swedish fast fashion company NA-KD expressed its profile and how it could be linked to sustainability. The fashion industry is known for having big sustainability problems, and that is why the main focus of this study was the paradox between fast fashion and sustainability due to its conflict nature. LÄS MER