Sökning: "tillväxtmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet tillväxtmarknad.

 1. 1. Väst möter öst : Ett MNC:s överföring av human resource management från Sverige till Kina

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Lönnberg; Beverly Law; [2020]
  Nyckelord :IHRM; multinationella företag; tillväxtmarknad; Den gyllene triangeln för MNC:s; standardisering vs. lokalisering;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ett svenskt medelstort multinationellt företag (MNC) överför och anpassar sina HRM-aktiviteter till sitt dotterbolag i Kina. De HRM-aktiviteter studien undersöker är: rekrytering och urval, utbildning och utveckling samt prestation och belöning. LÄS MER

 2. 2. Internationalization of Small and Medium-Sized Enterprises towards an Emerging Market : A study of Swedish Tech Companies in India

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Prachi Laxman; Ferha Ahmed Shameil; [2020]
  Nyckelord :Born Global; SME; Business Network; Brand Strategy; Internationalization; Emerging Market; Tech and Digitalization; Born Global; SMF; Affärsnätverk; Varumärkesstrategi; Internationalisering; Tillväxtmarknad; Tech och Digitalisering;

  Sammanfattning : The changes in consumer patterns, digitalization, and the augmented diplomatic relation between Sweden and India has opened new opportunities for Swedish small- and medium-sized enterprises (SMEs) to enter the Indian market, which is characterized as an emerging market. Although SMEs often have scarce resources, they are succeeding in entering foreign markets and competing with Multinational corporations (MNCs). LÄS MER

 3. 3. Utländsk direktinvestering i Sydafrika : En kvalitativ studie om risker och kulturella skillnader ur svenska företags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Abrahamsson Rikard; Henric Skjäl; [2017]
  Nyckelord :Foreign Direct Investment; risker; språk och kulturella skillnader;

  Sammanfattning : Den snabba utvecklingen i kombination med den goda ekonomiska möjligheten är en bidragande orsak till att allt fler företag söker sig till tillväxtmarknader och specifikt att genomföra en utländsk direktinvestering i. Sydafrika är ett exempel på en tillväxtmarknad som blivit ett populärt mål för utländska direktinvesteringar. LÄS MER

 4. 4. Riskera, det nya internationalisera : En studie om svenska SMFs riskhantering i tillväxtländer i Afrika

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Olov Fredriksson; Smon Lilja; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien ämnar beskriva hur svenska små till medelstora företags riskhantering genomförs innan och under sin internationaliseringsprocess till tillväxtmarknad i Afrika. Därmed också se till hur stor del av riskerna som är identifierade innan internationaliseringen, och vilka som upptäcks och hanteras lokalt på den nya marknaden. LÄS MER

 5. 5. Omvänt Förvärv, ett fenomen på First North : en studie i skillnader mellan bolags sätt att ta sig till Nasdaqs tillväxtmarknad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tobias Axelsson; Kristoffer Pettersson; [2015]
  Nyckelord :IPO; Nasdaq First North; Reverse takeover; RTO; Market Cap.; IPO; Nasdaq First North; Omvända förvärv; RTO; Börsvärde.;

  Sammanfattning : New companies go public through Nasdaqs growth market First North constantly. The reasons for going public are many, and the interest at the moment is big. There are different ways to go public, the most common being the traditional IPO. LÄS MER