Sökning: "transport administration"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade orden transport administration.

 1. 1. Implementation of Category Management in Procurement within Public Sectors - The Case of the City of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Natalia Ugriumova; Mathias Skoglund; [2019-07-02]
  Nyckelord :Category Management; Implementation; Public Procurement; EU Procurement Directives;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Hinderdetektering på den svenska järnvägen- En jämförelse mellan dagens och framtidens hinderdetekteringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Benjamin Smakic; [2019]
  Nyckelord :Hinderdetekteringssystem; spårledningar; axelräknare; ERTMS; RFID; livscykelkostnader; signalfel. Track vacancy detection systems; track circuits; axle counters; life cycle costs; signal failures.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka hinderdetekteringssystem som finns tillgängliga idag eller som är under utveckling, och att ta reda på vilket system som är bäst ur ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Med hinderdetektering menas de system som finns på järnvägen för att detektera var på järnvägen det finns ett hinder. LÄS MER

 3. 3. Spårdjup i asfaltsbeläggningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Emil Svensk; [2019]
  Nyckelord :rut depth; asphalt surface; maintain; Spårdjup; asfaltsbeläggning; underhåll;

  Sammanfattning : I Sverige idag finns ett statligt vägnät som finansieras och underhålls av de Svenska myndigheterna genom Trafikverket. På Trafikverkets avdelning för underhåll planeras och genomförs underhållsåtgärder för att vägarnas standard ska uppfylla de beslutande kraven som finns. LÄS MER

 4. 4. Granskning av åtgärdsvalsstudier från Region Nord & Region Mitt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Olov Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Solution; transport administration; roadworthiness; conformity;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how two of Swedish Transport Administration- regions perceive the tutorial of actions that the Swedish Transport Administration published as a template. The study examines four reports that investigate problems in the transport system. LÄS MER

 5. 5. Att utforma en gång- och cykelbana : En analys av utrymmesbehovet på ytbegränsade gång- och cykelbanor i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering; KTH/Transportplanering

  Författare :Johan Rickardsson; Josefin Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Region Stockholm recently set a goal to highly increase the bicycle traffic share the comingdecade. Bicycles as a means of transport has grown in popularity and current trends showa steady yearly increase. The ambitiously set goal puts high demands on the currentpedestrian and bicycle paths in the city. LÄS MER