Sökning: "tvärvetenskap för och nackdelar"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden tvärvetenskap för och nackdelar.

 1. 1. Gränsöverskridande arbete, fördelar och nackdelar : En kvalitativ studie i vad som motiverar forskaren till tvärvetenskapligt arbete.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nils Levin; [2013]
  Nyckelord :Tvärvetenskap; Interdisciplinaritet; Mångvetenskap; Motivation; Social Sciences;

  Sammanfattning : En ökande trend av tvärvetenskapliga forskningsprojekt har gett upphov till en uppsjö litteratur i ämnet. Denna försöker på olika vis belysa problem som kan uppstå vi denna typ av samarbeten och ger mer eller mindre handfasta förslag på hur dessa på ett effektivt vis kan överbryggas och medvetandegöras. LÄS MER

 2. 2. Tvärvetenskap i praktiken : En studie av ämnesövergripande och tvärvetenskaplig undervisning i en grundskola och en gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Kjellgren; Elisabeth Åkemark; [2009]
  Nyckelord :Problembaserad undervisning; PBL; Tvärvetenskaplig undervisning; Ämnesövergripande undervisning; äö; TvärS;

  Sammanfattning : Detta arbete är resultatet av en undersökning på en grundskola och en gymnasieskola som använder ämnesövergripande och tvärvetenskap som metod för undervisningen. Syftet med studien är att jämföra initiativtagares, lärares och elevers åsikter angående arbetssättet och att dessutom jämföra de två skolorna. LÄS MER

 3. 3. Distansutbildning via lärplattform : en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Malin Seeger; Annika Åström; [2005]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Distansutbildning; Webbaserat lärande; Flexibelt lärande; Utbildningsdesign; Utbildningsplanering; Lärplattform; LMS; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : En enkätundersökning har genomförts bland landets naturbruksgymnasier för att undersöka deras uppfattningar om distansutbildning och lärplattform. Syftet med undersökningen var att beskriva och försöka skapa en bättre förståelse, samt att ta reda vilka faktorer som är viktiga att tänka på när en gemensam lärplattform och webbaserat lärande implementeras. LÄS MER

 4. 4. Insamlingssystem för biologiskt och farligt avfall Fallstudier från Surahammar, Västerås och Järfälla kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Carin Lindgren; Theres Carlsson; [2004]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Avfallshantering; biologiskt och farligt avfall; insamlingssystem; köksavfallskvarnar; fastighetsnära insamling; statistik över farligt avfall; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Kommunerna är idag ansvariga för insamling av hushållens avfall. Staten försöker styra den kommunala avfallshanteringen genom nationella styrmedel. LÄS MER

 5. 5. Miljömål : inte så enkelt som det låter. En studie av roller och kommunikation i det svenska miljömålsarbetet.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Anna Larsson; [2003]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Målstyrning; Kommunikation; Miljöpolitik; Miljökvalitetsmål; Implementering; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Införandet av mål- och resultatstyrning tillhör de mest betydande förändringarna i den svenska statsförvaltningen under modern tid. Enligt regeringen är ett system för mål- och resultatstyrning det mest effektiva sättet att styra ett brett upplagt miljöarbete. LÄS MER