Sökning: "user engagement"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden user engagement.

 1. 1. NÅ NÄSTA NIVÅ MED GAMIFICATION En studie kring tillämpning och potentiella nyttoeffekter av gamification

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Maria Berjaoui; Marcus Palmqvist; [2019-08-07]
  Nyckelord :gamification; nyttoeffekter; spel; spelmekanismer; tillämpning;

  Sammanfattning : Games have long engaged and motivated players and the development of technologyhas made it possible to expand its use areas. Game mechanisms are no longer usedsolely in games but can be identified in areas such as in mobile applications, workplacesand educational contexts. LÄS MER

 2. 2. How the most liked brands on Facebook interact with their customers

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Julia Barbosa Lucas; [2019-08-06]
  Nyckelord :Social media; SNS; Facebook; content; brands online; social presence theory; online marketing; social media engagement; a framework for categorizing social media posts;

  Sammanfattning : This paper investigates how the 15 most liked brands on Facebook communicate with customers on this social networking site (SNS). The content shared as well as the engagement received in different posts are analysed through the lenses of social presence theory and a framework for categorizing social media posts. LÄS MER

 3. 3. Bildformatets effekt: bör filmen anpassas till 1:1 för att fungera på Instagram? : En kvalitativ intervjustudie av bildformatets inverkan på publiken inom genren storytelling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Angelica Ingólfsson; [2019]
  Nyckelord :bildformat; receptionsforskning; immersion; user engagement; transmedial storytelling; Instagram;

  Sammanfattning : Att en publik upplever en berättelse i reklamfilmen olika är en självklarhet och i dagens transmediala medievärld där så pass mycket reklamfilm publiceras på många olika plattformar blir det en labyrint för ingen mindre än medieproducenten. Vilket format man ska välja, och hur det förstärker eller förminskar berättelsen är en ständigt pågående diskussion. LÄS MER

 4. 4. Increasing user engagement and feature discoverability through user onboarding in business-to-business applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Nora Wernerson; Erik Söderblom Carlsson; [2019]
  Nyckelord :User onboarding; user engagement; user experience; interaction design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : User onboarding has become an increasingly important aspect in applications due to the shift towards the Software as a Service business model in software companies. This results in that companies need to make sure their customers are successful with the service, or they will loose customers. LÄS MER

 5. 5. Study of the impact and usage of an audience engagement tool at live events

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Funkquist; [2019]
  Nyckelord :Audience engagement; user experience evaluation; user satisfaction; live events; system usability scale; SUS;

  Sammanfattning : This paper describes the process of evaluating an audience engagement tool developed by a company called Stagecast. It is evaluated using the system usability scale, which is a common and simple way of measuring the usability of an application. LÄS MER