Sökning: "utveckling av samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 813 uppsatser innehållade orden utveckling av samverkan.

 1. 1. Samverkan i förskolan : Utvecklingspunkter för att höja kvalitén

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carola Lundberg; Jessika Spång; [2022]
  Nyckelord :Samverkan; förskollärare; vårdnadshavare; utvecklingspunkter; utvecklingsekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka utvecklingspunkter det finns för att höja kvalitén på samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare. Vår nyfikenhet väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning då förskollärare uttryckt svårigheter kring samverkan. LÄS MER

 2. 2. Lärares val av skönlitterära texter i gymnasieskolan : faktorer, förutsättningar och effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ida Persson; Philippa Börjesson; [2022]
  Nyckelord :elevers utveckling; kanon; litteraturundervisning; lärares litteraturval; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka forskning kring vad som styr och motiverar lärare i en viss riktning när det kommer till val av skönlitterära texter i gymnasieskolans svenskundervisning. Genom detta vill vi bidra till en ökad förståelse för den komplexitet och de aspekter som ligger bakom val av skönlitterära texter i gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. FULL SERVICE COMMUNITY SCHOOLS - En litteraturöversikt om att organisera (vissa) barns och ungas tid mot anställningsbarhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Helene Fransson; [2021-09-24]
  Nyckelord :litteraturöversikt; full service community school; anställningsbarhet; Skola som arena; samverkan; marknadsorientering;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med litteraturöversikten är att studera vilket problem den tidigare forskningen ser Full Service Community Schools (FSCS) som en lösning på. I både Europa och USA är FSCS en vanlig modell för samverkansprojekt mellan skola och offentliga, privata och idéburna organisationer. LÄS MER

 4. 4. INTENSIVINLÄRNING FÖR SMÅ BARN MED AUTISM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Veronika Kvick; [2021-08-09]
  Nyckelord :autism; IBT; TBA; ABA; förskola; habilitering;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att få kunskap om de erfarenheter professionella inom habiliteringen och inom förskolan kommunicerar gällande möjligheter och hinder runt arbetet med förskolebarn utifrån metoden Intensiv beteendeträning (IBT) - habiliteringens intensivintervention till barn som erhållit en autismdiagnos. Vidare syftar studien till att belysa olika perspektiv på lärande som framträder i relation till dessa erfarenheter samt hur arbetet med metoden påverkar det enskilda barnet. LÄS MER

 5. 5. INTENSIVINLÄRNING FÖR SMÅ BARN MED AUTISM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Veronica Kvick; [2021-08-05]
  Nyckelord :autism; IBT; TBA; ABA; förskola; habilitering;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att få kunskap om de erfarenheter professionella inom habiliteringen och inom förskolan kommunicerar gällande möjligheter och hinder runt arbetet med förskolebarn utifrån metoden Intensiv beteendeträning (IBT) - habiliteringens intensivintervention till barn som erhållit en autismdiagnos. Vidare syftar studien till att belysa olika perspektiv på lärande som framträder i relation till dessa erfarenheter samt hur arbetet med metoden påverkar det enskilda barnet. LÄS MER