Sökning: "värmeläckage"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet värmeläckage.

 1. 1. Energisimuleringar av trapphus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jessika Lampa; [2019]
  Nyckelord :Energieffektivisering; inomhustemperatur; värmeläckage; installationer; simulering; IDA ICE; parameterstudie;

  Sammanfattning : Ett varmt trapphus tyder på att det sker oavsiktligt värmeläckage någonstans i byggnaden. Det är av vikt att ta reda på orsaken till värmeläckaget för att kunna minska energiförluster. I Lindbäcks flervåningshus finns trapphus som är för varma än vad de är tänkt att vara. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av energieffektivisering och dimensionering av solcellsanläggning på Berwalds förskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Forsberg; Vincent Carlfjord; Fredrika Olsson; Maria Larsson; Caroline Karlsson; Tina Zakrisson; [2017]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Solcellsanläggning; Driftuppföljning; Renovering; Förskola; Energiförbrukning; Termografiundersökning; Elförbrukning; Fjärrvärme; Koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : För att minska Sveriges klimatpåverkan och nå de nationella miljömålen måste energianvändningen minska. Det finns stor potential att använda energin mer effektivt inom byggsektorn och därför är det av stor vikt att energieffektiviserande åtgärder genomförs på befintliga byggnader. LÄS MER

 3. 3. Understenshöjden – En undersökning av områdets energibehov

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Amanda Gustavsson; Denise Tell; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Understenshöjden är en ekoby som har som vision att vara miljövänlig och ekologisk. Området använder miljövänliga energikällor såsom pellets och solvärme med fjärrvärme som komplement när de andra inte räcker till. Husen är jämfört med dagens standard inte särskilt energisnåla. LÄS MER

 4. 4. Energy analysis of a fruit drying plant in Adeiso, Ghana

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Ambjörn Lätt; Tomas Löfwall; [2014]
  Nyckelord :energy analysis; fruit drying; Minor Field Study; Ghana; biogas; solar; renewable energy ;

  Sammanfattning : The purpose of the project has been to work out recommendations that reduce the energy-related costs and environmental impact of HPW Fresh & Dry Ltd., a fruit drying factory in Ghana. The factory produces electricity with diesel and biogas but also purchases electricity from the national electricity company. LÄS MER

 5. 5. Modifiering av ramverksdörrar. För minskat värmeläckage och bibehållet utseende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Björn Frodin; [2012-08-31]
  Nyckelord :Ramverksdörrar; Spegeldörrar; Träspeglar; Isolering; Fönster; Spröjs; Dörrar; Bygghantverk;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 15 hp, 2012.... LÄS MER