Sökning: "vad är kollektiva resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden vad är kollektiva resurser.

 1. 1. Socialt blandat boende i Frihamnen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Filip Eklund; Hanna Thisell; [2019-03-19]
  Nyckelord :frihamnen; stadsutveckling; styrning; social hållbarhet; socialt blandat boende; fallstudie; governance; urban governance;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urbaniseringen ökar ständigt och idag bor mer än hälften av jordens befolkning istäder vilket innebär stora utmaningar för städerna i form av att utvecklingen är hållbar ochlångsiktig. Göteborg beskrivs som en av Europas mest segregerade städer. LÄS MER

 2. 2. MIKROPLASTER UR ETT KOLLEKTIVT HANDLANDE PERSPEKTIV En fallstudie av Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Malm; [2019-01-24]
  Nyckelord :Kollektivt handlande; Large-Scale Collective Action; mikroplaster;

  Sammanfattning : Miljöproblem har ofta en gränsöverskridande karaktär och mikroplaster är inget undantag. För att lösa globala gränsöverskridande problem behövs samarbete mellan stater, eftersom alla stater bidrar till problemet. LÄS MER

 3. 3. Holistic Sustainability Transformation & Addressing Impacts on Global Biodiversity Integrity : Incumbent Nordic Media Companies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tristan Månsson-Perrone; [2019]
  Nyckelord :Holistic Sustainability; Biodiversity Integrity; Media Industry; Incumbent Nordic Media Companies; Planetary Boundaries; Sustainability Transformation; Seven Focus Areas; Pathway Lens; Actions; Solutions; Beyond-Carbon; Business Model Innovation.;

  Sammanfattning : Growing ecological challenges [1][2][3] can be addressed by the media industry through proactive engagement with holistic sustainability transformation that covers all activities within their value-chain. With at least 60% of vertebrate species already lost [1] and 40% of insect species at risk of the same [2], the time for business-as-usual has past [4][5][6][49]. LÄS MER

 4. 4. Det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor: reellt skydd eller fikonlöv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; hedersrelaterat våld och förtryck; våld mot kvinnor; strukturell diskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor, samt studera hur strukturella ojämlikheter påverkar kvinnors möjligheter till skydd mot denna typ av våld i Sverige. För att uppnå detta syfte behandlas frågor som exempelvis vad hedersrelaterat våld och förtryck är, hur den svenska lagstiftningen på området ser ut samt hur lagstiftningen tillämpas i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Facket och hushållsarbetarna : En kvalitativ studie om fackligt medlemskap inom branschen för hushållsnära tjänster

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Svedäng; [2016]
  Nyckelord :hushållsnära tjänster; fackmedlemskap; organisationsgrad;

  Sammanfattning : Studien syftar till att öka förståelsen för den fackliga organisationsgraden inom branschen för hushållsnära tjänster genom att utifrån ett kvalitativt angreppssätt undersöka vad som påverkar huruvida hushållsarbetare ansluter sig till facket eller inte. I studien undersöks hushållsarbetare och fackförbundet Kommunal utifrån Ahrnes förståelse av organisationer som förvaltare av kollektiva resurser, och Meluccis förståelse av sociala rörelser som beroende av en kollektiv identitet. LÄS MER