Sökning: "waldorfpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet waldorfpedagogik.

 1. 1. Konsten att balansera : Waldorflärares uppfattningar om kunskapsbedömningar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elina Dagaris; [2020]
  Nyckelord :Utbildning; professionalism; kunskapsbedömningar; waldorfpedagogik; lärare;

  Sammanfattning : Denna studie rör waldorflärares uppfattningar om kraven på och arbetet med kunskapsbedömningar, samt vilken betydelse dessa har för lärarnas professionella handlingsutrymme, mot bakgrunden av ökade krav på mätbarhet i utbildning. Tio waldorflärare, verksamma på högstadiet, har intervjuats och en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) av deras berättelser har gjorts. LÄS MER

 2. 2. Marco Polos resa till elevers medvetande Vad tillför skönlitteratur i Waldorfskolans historieundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Fogelberg; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Grundskola; Historiemedvetenhet; Historieundervisning; Skönlitteratur; Waldorf;

  Sammanfattning : Inom Waldorfpedagogiken finns en tradition av att muntliga arbetsformer dominerar undervisningen. Ett av Waldorflärarens viktigaste kall är att – utifrån ämnesrelaterad skönlitteratur – ha förmågan att återge engagerade och levande berättelser som fängslar eleverna. LÄS MER

 3. 3. Barngruppens storlek, arbetssituationen och uppdraget : En jämförandestudie mellan waldorfpedagoger och förskollärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ingrid Waldh; [2019]
  Nyckelord :barngruppsstorlek; förskollärare; förskolan; waldorfpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie jämför uppfattningar om barngruppens storlek, det pedagogiska uppdraget och arbetssituationen hos waldorfpedagoger och kommunalt anställda förskollärare. Barngruppernai förskolan har växt de senaste decennierna, och frågan är alltjämt aktuell i samhällsdebatten. LÄS MER

 4. 4. Språkutveckling i Montessori- respektive Waldorfförskolan : En jämförelse av det pedagogiska arbetet med barns språkutveckling i Montessori- respektive Waldorfförskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Saskia Baum; [2019]
  Nyckelord :Language Development; Montessori pedagogy; pedagogical strategies; preschool; Waldorf pedagogy; Förskola; Montessoripedagogik; Pedagogiska strategier; språkutveckling; Waldorfpedagogik;

  Sammanfattning : Språkutvecklingen hos barn har fångat en nyfikenhet hos mig under min studietid och hur det vardagliga arbetet kan utveckla barnens språkutveckling. Ett intresse för olika pedagogiska inriktningar har vuxit fram och vilka strategier som används inom dessa för att stimuleras den verbala språkutvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Den antroposofiska bildningshumanismen porträtterad i svensk press : En studie om den svenska pressens framställning av Kristofferskolan och dess pedagogik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Daniella Rust; [2018]
  Nyckelord :Antroposofi; waldorfpedagogik; Kristofferskolan;

  Sammanfattning : This paper studies newspaper articles from Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet and Expressen between 1949 and 1960 to see what is written about the anthroposophical Kristofferskolan. The paper intends to investigate and answer how Kristofferskolan and the Waldorf pedagogy are presented in these articles, if there are critical voices in the articles and how these express themselves, but also to what extent life view is addressed in the articles. LÄS MER