Sökning: "we are the world we are the children"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden we are the world we are the children.

 1. 1. Är det här Amerika? : En kvalitativ studie om musikvideon “This is America” och dess plats i den samhälleliga kontexten.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Philip Alfredsson; Wictor Palmgren; [2019]
  Nyckelord :Polysemy; transmedial storytelling; Childish Gambino; hip hop; music videos; polysemi; transmedialt berättande; Childish Gambino; hip hop; musikvideo;

  Sammanfattning : Att musik väcker känslor är nog något som vi alla kan komma överens om. Musiken kan få oss att skratta, gråta, dansa, ja, alla känslouttryck kan skapas genom den. Och kanske är den ultimata låten den som får oss att känna allting på en och samma gång, och får oss att vilja lyssna på den om och om igen. LÄS MER

 2. 2. "Löser vi problem med teknik istället för med mänsklig värme?" Sociala robotar och skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Hansson; Gunilla Sonesson; [2019]
  Nyckelord :Digital tools; remote students; information and communications technology; social robots; special education;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att beskriva vad ett antal lärare tänker kring hur en social robot skulle kunna underlätta skolsituationen för hemmasittare. Då det inte finns någon utbredd erfarenhet inom området utgår undersökningen från hur den sociala roboten fungerar för elever med hög frånvaro till följd av av sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Critical literacy och fostran till demokratiska medborgare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Felicia Jeppsson; Fanny Elfmark; [2019]
  Nyckelord :classroom applications; comprehension; consequences; critical literacy; literacy; social awareness; teachers approach;

  Sammanfattning : The purpose of this literature review is to examine what previous research tells us about the advantages and disadvantages of critical literacy in the early classroom. The research questions that we examine in this literature review concern in what way the use of critical literacy can have an impact on younger students’ sense-making, fostering of democratic citizens and critical thinking. LÄS MER

 4. 4. Klimatfrågan ur barns perspektiv : En litteraturstudie om elevers uppfattningar om klimatförändringen, dess orsaker, konsekvenser och åtgärder för att minska dess effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andreas Johansson; Oliver Carlsén; [2019]
  Nyckelord :Climate change; Global warming; Greenhouse effect; School; Conceptions; Students;

  Sammanfattning : The climate issue has become more relevant in the last decade with international alarm reports being exposed in various media. Today's social discussions are characterized by this complex subject, and our way of life affects the climate both for us and for future generations. LÄS MER

 5. 5. Materialitetens betydelse i Kulturskolans dansundervisning.

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Petra Hultenius; [2019]
  Nyckelord :Dance education; Community School of Arts; posthumanism; Dansundervisning; kulturskolor; posthumanism;

  Sammanfattning : This is a study that looks at the teaching process of making a dance show within the Community School of Arts from a posthumanist perspective. How does the matter the students meet and the dance teacher uses make a difference? My interest in this question came to grow from my dance related work in a pre-school context where matter is given importance in relation to how children gets possibilities to experience and learn. LÄS MER