Sökning: "we are the world we are the children"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade orden we are the world we are the children.

 1. 1. Nanoscale detection of insulin granule sub-structures using dSTORM imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Yu Hong; [2020]
  Nyckelord :islet β-cells; dSTORM imaging; Alexa Fluor 647; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus is a global disease, mainly caused by insufficient insulin secre- tion from pancreatic islet β-cells. Insulin is stored in the granules of islet β-cells and released in response to extracellular stimuli e.g. glucose. LÄS MER

 2. 2. Vilka didaktiska metoder kan tillämpas för att göra religionsundervisningen inkluderande i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ali Jamil; Tarik Abdulamir; [2020]
  Nyckelord :religionskunskap; religionsundervisning; didactics; didaktik; religionskunskap för elever; including; elementary school; mångreligiöst;

  Sammanfattning : Due to the change in society and increase in diversity it has been challenging for teachers to educate the new generation. The schools are filled with pupils with different cultural backgrounds. Multiculturalism has become a huge subject which dominated schools around Sweden. LÄS MER

 3. 3. Att våga våga : en studie om självhushållare, deras drivkrafter och skapandet av en ny social rörelse

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Östensson; [2020]
  Nyckelord :självhushållare; gröna vågen; ruralisering; meningsskapande;

  Sammanfattning : Världen är i förändring och vi står inför en rad framtida utmaningar. Bland annat kommer fossildrivna städernas hegemoni utmanas allt mer i takt med att oljan blir dyrare att framställa. Det leder till en högre grad av ruralisering, men redan idag finns ett flyttmönster av stadsmänniskor in till landsbygden. LÄS MER

 4. 4. Avskyvärda monster och förstörda offer : En kvalitativ innehållsanalys av gestaltningen av sexuella övergrepp mot barn på internet i svensk- och kanadensisk press

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Sandström; Alice Green; [2020]
  Nyckelord :Qualitative content analysis; sexual abuse of children; internet; Sweden; Canada; media framing; Kvalitativ innehållsanalys; sexuella övergrepp mot barn; internet; Sverige; Kanada; mediegestaltning;

  Sammanfattning : 20 procent av världens barn har blivit utsatta för sexuella övergrepp och i och med internets utveckling har gärningsmän fått fler möjligheter att kontakta barn i sexuella syften. Det finns tydliga riktlinjer för hur sexuella övergrepp mot barn ska framställas i media och hur gestaltningen påverkar offren. LÄS MER

 5. 5. Informationsflöde med barnets bästa i fokus : Att informera eller inte informera, det är frågan...?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Karlsson; [2020]
  Nyckelord :informationsflöde; utsatthet; barnets förutsättningar; förskolechef; praktisk kunskap; etik;

  Sammanfattning : The purpose of this experience-based essay is to review the information flow between me, in my various roles at preschool, and childcare workers about information with the best interests of the child. More specifically, give each child the best possible conditions for development. LÄS MER