Sökning: "90 -talisternas på arbetsmarknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden 90 -talisternas på arbetsmarknaden.

 1. 1. Plugg, prekariat och profession : En kvantitativ studie av det journalistiska arbetslivet efter examen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Elvis Enström; Daniel Wyser; [2021]
  Nyckelord :Journalistik; prekariat; professionalisering; Utbildning; Södertörn; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Det här är en kandidatuppsats med syftet att undersöka de tidigare journaliststudenternas vid Södertörns högskola etablering på arbetsmarknaden. Det studien fokuserar på är de mest förkommande typerna av arbeten, huruvida en journalistutbildning bidrar till en mer professionaliserad journalistik och även hur dessa alumner upplever arbetsmarknaden med det journalistiska prekariatet som utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Subventionerad anställning som åtgärd mot långtidsarbetslöshet : Nystartsjobbens effekt på långtidsarbetslöshetsnivån i Sveriges kommuner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Sundell Kastberg; [2021]
  Nyckelord :Fixed effect estimation; Arbetsmarknadsekonomi; Arbetslöshet; Långtidsarbetslöshet; Arbetsmarknadspolitiska åtgärder; Subventionerad anställning; Paneldataanalys;

  Sammanfattning : Långtidsarbetslöshet har i Sverige sedan mitten av 1990-talet varit en återkommande och omdebatterad politisk fråga. För att arbeta med problemet har det sedan dess fokuserats på en aktiv arbetsmarknadspolitik innehållandes åtgärder som arbetsmarknadspolitiska program, utbildningar samt subventionerade anställningar. LÄS MER

 3. 3. ”Mina kontakter är min största rikedom” Nätverkets betydelse för inträdet på den svenska arbetsmarknaden av invandrarna från forna Jugoslavien

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Safeta Memić; [2020]
  Nyckelord :nätverk; socialt kapital; invandrare; forna Jugoslavien; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Människor från forna Jugoslavien har invandrat till Sverige sedan 1960-talet och de gör det även idag. Under dessa 60 år har dessa invandrare byggt upp sina liv i Sverige och skapat olika föreningar, caféer, frisörsalonger, radio med mera för att kunna behålla en del av sina gamla liv och umgås med sina landsmän. LÄS MER

 4. 4. 60-talisters och 90-talisters syn på fenomenet organisationskultur : En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linda Ledin; Sofia Haraldson; [2019]
  Nyckelord :Organisationskultur; Generationer; 60-talist; 90-talist; Artefakter; Normer; Värderingar; Grundläggande antaganden;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet med studien är att undersöka fenomenet organisationskultur och få en förståelse för hur värdefullt och betydelsefullt det är hos äldre (60-talister) respektive unga (90-talister) på deras arbetsplatser. Vidare vill vi undersöka om det finns några likheter och eller olikheter när det gäller 60-talisters och 90-talisters syn på fenomenet organisationskultur. LÄS MER

 5. 5. Personaluthyrning - kommer sjuka arbetstagare i kläm? - Om förutsättningar för arbetsmiljö, rehabilitering och anställningsskydd i bemanningssituationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Dahl; Sofie Wallner; [2019]
  Nyckelord :bemanning; bemanningsanställda; det triangulära förhållandet; trepartsförhållande; kundföretag; bemanningsföretag; personaluthyrning; arbetsmiljö; rehabilitering; anställningsskydd; nedsatt arbetsförmåga; arbete av betydelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning “Bemanning” är idag ett inarbetat begrepp som innebär att ett bemanningsföretag anställer personal för att hyra ut dessa till att utföra arbete hos ett kundföretag. Det betyder att det normala anställningsförhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare får en tredje involverad part. LÄS MER