Sökning: "Ambulatory surgery"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Ambulatory surgery.

 1. 1. Dagkirurgiska patienters upplevelser av perioperativ information i samband med brachial plexusblockad

  Magister-uppsats,

  Författare :Ann-Sofie Christiansson; Malin Claesson; [2016-09-16]
  Nyckelord :dagkirurgi; perioperativ; information; kunskap; plexusblockad; delaktighet; upplevelser; day surgery; perioperative; information; knowledge; plexus block; participation; experiences;

  Sammanfattning : Background: Day surgery is well established in the western parts of the world and manypatients pass the surgery unit each day. According to the Patient Act the patient should amongother things, be informed about the methods available for examination and treatment, theexpected care process, and how risks and complications can be avoided. LÄS MER

 2. 2. THE EXPERIENCE OF RECOVERY AT HOME FOLLOWING AMBULATORY SURGERY PROCEDURE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Roya Mirzabozorg; [2015]
  Nyckelord :Ambulatory surgery; caring science; experience; patient perspective; recovery at home; systematic review; qualitative study.;

  Sammanfattning : Background: Patients’ recovery from surgery differs when they are in a hospital setting or at home. However, an often forgotten aspect of post-operative ambulatory care is the patients' recovery at home following ambulatory surgery. LÄS MER

 3. 3. Patienters uppfattning av information efter dagkirurgisk axeloperation : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Torun Liljeholm-Baroudi; [2015]
  Nyckelord :Ambulatory surgery; Shoulder surgery; Discharge information; Nursing; Self care; Dagkirurgi; Axelkirurgi; utskrivningsinformation; Omvårdnad; Egenvård;

  Sammanfattning : Antalet dagkirurgiska axeloperationer ökar allt mer. Axelopererade patienter har ofta en besvärlig postoperativ period med besvärande smärta och påverkan på aktiviteter i det dagliga livet. LÄS MER

 4. 4. Överensstämmelse mellan patienters och anestesisjuksköterskors bedömning av oro vid dagkirurgi : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Rehnsfeldt; Jonny Bengtsson; [2015]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; Nursing Care; Anxiety; Ambulatory surgical procedures.; Anestesisjuksköterskor; Omvårdnad; Oro; Dagkirurgi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagkirurgi, att opereras och gå hem samma dag, är en vårdform som har ökat markant i Sverige senaste åren. Tidigare studier har visat att många patienter som genomgår dagkirurgi upplever oro inför operation, vilket orsakar lidande för individen men också ökat behov av sömnmedel och ökad risk för postoperativ smärta och oro. LÄS MER

 5. 5. Symptom patienter upplever efter dagkirurgi till följd av anestesi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Daniel Olsson; Andrea Olsson; [2015]
  Nyckelord :Ambulatory Surgical Procedures; postoperative symptoms; anesthesia; nursing care; Dagkirurgi; postoperativa symptom; anestesi; omvårdnad;

  Sammanfattning : Ambulatory surgery is common and develops alongside surgery and anesthetic methods. Time admitted is short and aftercare takes place in the home environment.Objective: The aim of the study was to investigate which symptoms patients experience after ambulatory surgery related to anesthesia. Furthermore how strongly symptoms affect the patient. LÄS MER