Sökning: "Anders Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Anders Andersson.

 1. 1. Bibliotekets värden : Människosyn i rapporter utgivna av Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Rebecca Andersson; [2019]
  Nyckelord :Values; ideology; libraries - aims and objectives; humanism; Människosyn; ideologi; bibliotekets mål och uppgifter; humanism;

  Sammanfattning : This study investigates attitudes towards human nature in reports published by the Swedish Library Association and the National Library of Sweden between 2015 and 2018. By using ideological analysis, I was able to focus the study on three dimensions of human nature: the worth of human beings, human behavior and human needs. LÄS MER

 2. 2. Stereotyper för läslust eller normbrytande karaktärer för förändring? : En kritisk granskning av en kommunal lässatsnings läsfrämjandearbete och boktips utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anders Edin; Camilla Andersson; [2019]
  Nyckelord :barnlitteratur; genus; högläsning; könsmönster; läsfrämjande; lässatsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att granska en kommunal lässatsnings läsfrämjandearbete och boktips gentemot F–3 ur ett genusperspektiv. Studien visar vad en kommunal lässatsnings styrdokument ger för riktlinjer till bibliotekskonsulenter samt hur de resonerar vid val av tipsböcker. LÄS MER

 3. 3. How lean became institutionalized in the Swedish manufacturing industry context: The role of institutional work, motivational drivers and societal factors

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Andersson; Anders Dahlin; [2018-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 4. 4. Hexacopter with gripping module

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Emil Andersson; Anders Bogga; [2018]
  Nyckelord :UAV; drone; CPS; multicopter;

  Sammanfattning : The 2018 CPS-VO challenge is a competition focusing on the development of a drone which has the ability to search a area for a lost drone and recover it to a specific destination, all this is to be done autonomous. To participate in the challenge three thesis projects was done by three different teams. LÄS MER

 5. 5. Vad tycker fastighetsägare i Götaland om skog på obrukad åkermark?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Anders Andersson; [2018]
  Nyckelord :plantering; åkerplantering; virkesproduktion;

  Sammanfattning : Due to the fact that profitability has decreased in agriculture, there is currently a lot of unused farmland. It is often the smallest fields that are left unmanaged because they are not considered to be cost-effective in agricultural production. LÄS MER