Sökning: "arbetsuppgifter på akutmottagning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden arbetsuppgifter på akutmottagning.

 1. 1. Sjuksköterskans arbetsrelaterande stress på akutmottagning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Somwang Nyberg; Christella Uwitonze; [2018]
  Nyckelord :Stress; omvårdnad; erfarenheter; arbetsrelaterad stress; akut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress har varit ett hälsoproblem bland sjuksköterskor i flera årtionden. Sjuksköterskor på en akutavdelning utsätts ofta för stress på sin arbetsplats, i synnerhet i stressiga situationer och vid oförutsägbara händelser. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse vid crowding på akutmottagningar : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Lindblom; Elin Nestorson; [2018]
  Nyckelord :Crowding; Akutsjukvård; Sjuksköterskor; Upplevelse; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING En akutmottagning är en organisation uppbyggd för att ta hand om den akut sjuka patienten, vårda, stabilisera dennes tillstånd, behandla och bedriva kvalitativ vård i det akuta skedet. En trend ses världen över med ett ökat patientinflöde till våra akutmottagningar, vilket ställer högre krav på organisationen. LÄS MER

 3. 3. Behandlingssjuksköterskor – en möjlighet till positiv karriärsutveckling : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Heidermark; [2018]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Personcentrerad vård; Kompetensutveckling; Behandlingssjuksköterska;

  Sammanfattning : Sveriges akutsjukvård genomgår ett omfattande och kontinuerligt förbättringsarbete. Detta på grund av att Socialstyrelsens sammanställningar visar att väntetiderna för att träffa läkare och den totala vistelsetiden på akutmottagningarna fortsätter att öka. LÄS MER

 4. 4. Sjukskoterskans beslutsfattande vid prioritering av patienter paakutmottagning : -En litteraturoversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Linda Alsin; Lisabet Lindbäck; [2017]
  Nyckelord :Akutmottagning; Benner; Erfarenhet; Kliniskt beslutsfattande; Prioritering; ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prioritering av patienters medicinska angelägenhetsgrad är ofta starten på vårdkedjan. Prioriteringen utfors av sjuksköterskor och är en av deras viktigaste arbetsuppgifter på akutmottagningar. Målet är att de som är i störst behov av vård ska få vård först. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans arbetsmiljö på akutmottagning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kristina Klintberg Holmqvist; Max Lidin; [2017]
  Nyckelord :Nurse; Emergency nursing; Emergency care; Work environment; Sjuksköterska; Akut omvårdnad; Akutsjukvård; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar behöver vara utformade för att kunna erbjuda en varierad patientgrupp akut vård. Arbetet på en akutmottagning karakteriseras av teamwork där sjuksköterskan förväntas kunna handla snabbt och kombinera omvårdnadsarbetet med medicinska och administrativa arbetsuppgifter. LÄS MER