Sökning: "arbetsuppgifter på akutmottagning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden arbetsuppgifter på akutmottagning.

 1. 1. God vård hindras av medicinsk prioritering och tidsbrist : en intervjustudie med utgångspunkt i sjuksköterskors erfarenhet av att vårda sköra äldre patienter på en akutmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hrönn Gudbjartsdottir; Ida Skoglund; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskor; akutsjuksköterskor; erfarenheter; skör; äldre; akutmottagning; akutsjukvård; omvårdnad;

  Sammanfattning : Vistelsetiderna på akutmottagningar i Sverige ökar. Patienter som vistas länge på en akutmottagning behöver få sina vårdbehov tillgodosedda, särskilt sköra äldre patienter eftersom de har en ökad risk att drabbas av både lidande och vårdskador. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans arbetsrelaterande stress på akutmottagning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Somwang Nyberg; Christella Uwitonze; [2018]
  Nyckelord :Stress; omvårdnad; erfarenheter; arbetsrelaterad stress; akut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress har varit ett hälsoproblem bland sjuksköterskor i flera årtionden. Sjuksköterskor på en akutavdelning utsätts ofta för stress på sin arbetsplats, i synnerhet i stressiga situationer och vid oförutsägbara händelser. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse vid crowding på akutmottagningar : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Lindblom; Elin Nestorson; [2018]
  Nyckelord :Crowding; Akutsjukvård; Sjuksköterskor; Upplevelse; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING En akutmottagning är en organisation uppbyggd för att ta hand om den akut sjuka patienten, vårda, stabilisera dennes tillstånd, behandla och bedriva kvalitativ vård i det akuta skedet. En trend ses världen över med ett ökat patientinflöde till våra akutmottagningar, vilket ställer högre krav på organisationen. LÄS MER

 4. 4. Behandlingssjuksköterskor – en möjlighet till positiv karriärsutveckling : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Heidermark; [2018]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Personcentrerad vård; Kompetensutveckling; Behandlingssjuksköterska;

  Sammanfattning : Sveriges akutsjukvård genomgår ett omfattande och kontinuerligt förbättringsarbete. Detta på grund av att Socialstyrelsens sammanställningar visar att väntetiderna för att träffa läkare och den totala vistelsetiden på akutmottagningarna fortsätter att öka. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av överbelastning på akutmottagning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Helen Olsson; [2018]
  Nyckelord :Crowding; Emergency department; Nurse; Patient safety; Akutmottagning; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Överbelastning;

  Sammanfattning : Akutmottagningen har som uppdrag att handlägga patienter med akuta tillstånd inom olika specialiteter. Ett stort inflöde av patienter, långsamt genomflöde och utflöde skapar långa väntetider och överbelastning kan uppstå. Överbelastning på akutmottagningen kan ge konsekvenser inom flera områden i vårdkedjan. LÄS MER