Sökning: "Anders Asp"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Anders Asp.

 1. 1. Fängelse på livstid - normalpåföljd vid mord?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Walkenfors; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Påföljden för mord ändrades år 2009 och en mer nyanserad påföljdsmodell infördes. Tidigare hade påföljden för mord antingen varit fängelse i 10 år eller på livstid, men nu infördes istället en modell, som gav domstolarna mer utrymme att utdöma tidsbestämda fängelsestraff mellan 10 och 18 år samt på livstid. LÄS MER

 2. 2. Utveckling med ASP.NET : Hur påverkas utvecklingsprocessen av användandet av ASP.NET MVC istället för Web Forms?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Anton Carlsson; Anders Rydman; [2011]
  Nyckelord :ASP.NET; MVC; Web Forms;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Har du blivit lurad? En studie i hur reporäntan påverkat bankernas utlåningsräntor under finanskrisen 2008

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pontus Johansson; Jakob Paulsson; Rickard Claeson; Erik Asp; [2009]
  Nyckelord :Utlåningsränta; Ränteswappar; STIBOR; Basel II; Transmissionsmekanismen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Hösten 2008 domineras nyhetsflödet av rapporter om den finansiella kris som under årets senare hälft drabbat världen. Samtidigt finns en utbredd oro om en långvarig recession. LÄS MER

 4. 4. Böjhållfasthet och styvhet hos sågat virke av asp

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Anders Petersson; Toni Sjöö; [2007]
  Nyckelord :Asp; böjhållfasthet; elasticitetsmodul; hållfasthetssortering;

  Sammanfattning : Med ekonomiskt stöd från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling skall ett lövträprojekt bedrivas under två års tid vid Institutionen för teknik och design på Växjö Universitet. Detta examensarbete ingår som en del av lövträprojektet, där böjhållfasthetsvärden och elasticitetsmoduler för asp tagits fram. LÄS MER

 5. 5. Investigating and Implementing a DNS Administration System

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Anders Brännström; Rickard Nilsson; [2007]
  Nyckelord :DNS; adminstration system; ITIL; Active Directory; SQL Server; ASP.NET 2.0; C#; Web architecture;

  Sammanfattning : NinetechGruppen AB is an IT service providing company with about 30 employees, primarily based in Karlstad, Sweden. The company began to have problems with their DNS administration because the number of administrated domains had grown too large. LÄS MER