Sökning: "Andersson Evelina"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Andersson Evelina.

 1. 1. Flood modelling in urban areas : A comparative study of MIKE 21 and SCALGO Live

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Evelina Andersson; [2021]
  Nyckelord :SCALGO Live; MIKE 21; Stormwater Model; Flood Model; Cloudburst; Inundation; Comparative;

  Sammanfattning : Pluvial flooding originating from extreme rainfall is problematic and an increasing issue in Sweden. Higher requirements on adapting cities in urban areas to these challenges have been placed on both municipalities and the county administration. Thus, an increased need for water modelling, both in existing and planned areas have emerged. LÄS MER

 2. 2. Drama som pedagogiskt verktyg : En enkätstudie om förskollärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Evelina Andersson; Ida Norström; [2021]
  Nyckelord :drama; förskola; pedagogik; pedagogisk drama; pedagogiskt verktyg.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka förskollärares uppfattningar om att använda drama som ett verktyg i förskolan. Tidigare forskning visar att det fanns en osäkerhet i användandet av drama då det sågs som något ”flum” och därmed inte tillräckligt användbart i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Hur förändras kassaflödet vid ett skifte till funktionsförsäljning? : Finansiella implikationer vid ansvar över hela produktlivscykeln

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anneli Alf; Evelina Andersson; [2021]
  Nyckelord :Circular business model; Functional sales; Cash flow; Profitability; Risk; Cirkulär affärsmodell; Funktionsförsäljning; Kassaflöde; Lönsamhet; Risk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirkulär Ekonomi är ett begrepp som växt sig starkare under senare år i takt med att hållbara frågor fått en större roll i samhället. Till följd av detta har olika affärsmodeller som främjar CE blivit allt vanligare, och däribland återfinns funktionsförsäljning. LÄS MER

 4. 4. Venusa : Design av bekväma, estetiska och hållbara trosor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign; Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Amanda Andersson; Evelina Turesson; [2021]
  Nyckelord :Underwear; Fit; Material; Panties; Fabric; Comfort; Sustainable; Underkläder; Passform; Material; Trosor; Textil; Bekvämlighet; Hållbarhet;

  Sammanfattning : This degree project is about designing sustainable, comfortable and aesthetically pleasingunderwear. The market does not currently offer many options for those who want to feelattractive and comfortable at the same time. Users have a hard time finding the perfect fit,since sizing systems are problematic. LÄS MER

 5. 5. Snövit i olika medier -En adaptionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joakim Andersson; Evelina Hochsess; [2021]
  Nyckelord :Snövit; folksaga; adaption; transformation; Disney; Bröderna Grimm; Snövit och de sju dvärgarna;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete behandlar två olika versioner av berättelsen Snövit och syftet med arbetet är att se vilka skillnader som skett när man adapterar en kort äldre folksaga i bokformat till en familjefilm. Sagan som behandlas är bröderna Grimms klassiska folksaga om Snövit (1981, som är översatt från en utgåva år 1913-14. LÄS MER