Sökning: "Andres Urban"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Andres Urban.

 1. 1. Flood alleviation in Gothenburg South-Kungsladugård area with the help of rainwater harvesting/retention : Calculating roof catchment areas and applying rainwater harvesting systems

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Andres Salumets; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden like other countries on Earth is also affected by climate warming, including predicted higher levels of precipitation. Due to heavier rains, the occurrence of pluvial flooding may increase. LÄS MER

 2. 2. Den andre förpliktigar mig : Om betingelser för lärande

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Urban Hermansson; [2017]
  Nyckelord :Lärande i organisationer; rum för lärande; praktisk kunskap; fronesis; Jag-Du; den andre; kunnande-i-handling; reflektion-i-handling; pedagogisk processledare;

  Sammanfattning : Denna essä avser att reflektera det mellanmänskliga mötet som förutsättning för att skapa ett rum för lärande i ett organisatoriskt sammanhang. Essän utgår från ett dilemma där jag låter mötet mellan mig som pedagogisk processledare och deltagare bilda utgångspunkt för en reflektion om betingelser som avgör hur ett läranderum blir till. LÄS MER

 3. 3. Can urban agriculture become a planning strategy to address social-ecological justice?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Javier Fernández Andrés; [2017]
  Nyckelord :urban agriculture; urban farming; social-ecological justice; equity; food security; food sovereignty; globalisation; industrialisation; inequality; global food system; climate change; food deserts;

  Sammanfattning : Last century witnessed an unprecedented growth of cities which has led to the consolidation of an eminently urbanised world population. Meanwhile, agriculture has adopted industrial methods of production in the shape of large-scale, chemical-laden crops in the countryside, which, together with the liberalisation of global trade, have undermined the livelihood of small-scale peasants throughout the world, forcing many of them out of business. LÄS MER

 4. 4. Bridging the Broadband Divide through Universal Service Funds : Key Principles for Broadband Connectivity Projects in Underserved Areas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska informationssystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Ekonomiska informationssystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Raoul Joshi; Fredrik Hammarström; [2013]
  Nyckelord :Universal Service Fund; USF; Broadband Divide; ITU; International Telecommunication Union; Broadband; Developing Countries; Universal Access; Universal Service; Market Access Gap; Broadband Ecosystem; Los Botados; Dominican Republic; Felda Jelai; Malaysia; Mirpur Khas; Pakistan; San Andres; Colombia; Policy; Procedural; Executional; Political Will; Time Horizon; Stakeholder Power Balance; Degree of Operator Risk; Ecosystem Funding; Organizational Structure; Human Capital; Local QoS Assurance; Reaching Key User Groups;

  Sammanfattning : The rapid emergence of broadband, or always-on Internet, during the course of the last decade, has increased the importance of the so- called information society in urban and industrialized societies world- wide. Liberalized information and communications technology (ICT) market forces worldwide have however failed to supply these services to rural and low-income regions resulting in the so-called digital divide. LÄS MER

 5. 5. CODP Co operative design process - from urban strategy to detail

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggnadsteknik; KTH/Arkitektur

  Författare :Pär Thunberg; Olof Philipson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project investigates the cooperation between architect and engineer. The context of the investigation is the design of buildings for a sustainable society. The goal of the project is to further the development of the sustainable built society by increasing the knowledge of the interdisciplinary cooperation between these two fields. LÄS MER